Būdinink kautỹnės, mūšis tarp Lietuvos partizanų ir NKVD. Įvyko 1945 04 13 prie Būdininkų kaimo (Gudelių vlsč., Marijampolės apskr.). Lietuvos partizanų pusėje kovėsi Briedžio būrys (sutelkė V. Senavaitis, slapyvardžiais Žaliavelnis, Žalias Velnias). NKVD kareivių motorizuotai (kelių automašinų) kolonai paryčiui artinantis prie kaimo, partizanai (iki 100 žm.; vadas B. M. Kuzmickas, slapyvardžiu Briedis) apie 10 h pasitraukė į mišką ir užėmė gynybai tinkamas pozicijas (pasak atsiminimų, jie turėję daug, net iki 40, kulkosvaidžių).

NKVD kareiviai keliskart apie 200 m pločio baru puolė partizanus, bet net sulaukę paramos vis būdavo atmušami. Kautynės vyko iki sutemų. Baudėjai neturėjo priedangos, teigiama, kad jų žuvo kelios dešimtys, o iš priedangoje buvusių partizanų žuvo tik sanitarė M. Senavaitytė ir keli buvo sužeisti. Sutemus partizanai netrukdomi mišku pasitraukė.

1117

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką