buhaltèrija, savarankiškas ūkio subjekto struktūrinis padalinys, tvarkantis apskaitą.

Buhalterijai vadovauja vyriausiasis buhalteris (finansininkas), kur šios pareigybės nėra – vyresnysis buhalteris (finansininkas).

Buhalterija organizuoja ir tvarko apskaitą, sudaro finansinę atskaitomybę, kontroliuoja visų ūkinių operacijų teisėtumą, tikslingumą bei teisingą įforminimą, reglamentuojamą atitinkamo įstatymo (Lietuvoje – 2001 Buhalterinės apskaitos įstatymo).

Didelės įmonės buhalteriją sudaro skyriai (grupės), pavyzdžiui, atsargų apskaitos, atsiskaitymų su darbuotojais, atsiskaitymų su debitoriais, atsiskaitymų su kreditoriais ir kiti. Skyriams (grupėms) vadovauja vyresnysis buhalteris (grupės vadovas). Mažose įmonėse apskaitos darbai paskirstomi atskiriems buhalterijos darbuotojams. Gali būti centralizuota buhalterija, kuri rengia apskaitos metodiką, konsultuoja antrines įmones apskaitos klausimais, gauna reikiamus duomenis iš antrinių įmonių, sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę, ją analizuoja.

2796

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką