Bùktos mškas yra Marijampolės rj. savivaldybės teritorijoje, 6 km į pietryčius nuo Liudvinavo. Plotas 3370 ha, mišku apaugę 2790 hektarų. Valstybinių miškų plotas 3190 ha, priklauso Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio Kalvarijos girininkijai; iki 2018 priklausė Marijampolės miškų urėdijos Buktos ir Žaltyčio girininkijoms. Vakarinė dalis siekia Šešupę, rytinė – Žuvinto palias (Žuvinto pelkę). Vakarų pakraščiu eina Marijampolės–Alytaus plentas, netoli teka Žalsvelė. Paviršius banguotas, į rytus žemėja. Augavietės labai derlingos, labai derlingos laikinai užmirkusios ir užmirkusios. 21 % miško yra ekosistemų apsaugos, 29 % apsauginio, 50 % ūkinio. Kultūrinės kilmės medynų tik 4 %. Beržų yra 39 %, juodalksnynų 18 %, drebulynų 15 %, eglynų 13 %, uosynų 6 %, pušynų, ąžuolynų ir skroblynų po 3 %. Jaunuolynai sudaro 9 %, bonitetas I, 2, skalsumas 0,71, tūris 20,2 m3/ha, kasmet priauga 7 m3/ha.

Buktos miškas

Buktos miškas sudaro vieną kompleksą su iš rytų pusės prisišliejančiomis Žuvinto paliomis. Miške nemažai saugomų, į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų, ypač paukščių (juodųjų gandrų, tetervinų, žuvininkų, mažųjų erelių rėksnių). Buktos miškas yra vienas iš UNESCO Žmogus ir biosfera biosferos rezervatų tinklo, Natura 2000 tinklo objektų.

Buktos miškas

1863 miške slapstėsi sukilėliai. 1945 08 05–09 trys NKVD pulkai su artilerija puolė Buktos miško ir Žuvinto palių partizanus (apie 70 žmonių); žuvo daug enkavėdistų ir 12 partizanų. 1999 miške pastatytas atminimo ženklas 1949 06 16 žuvusiems Tauro apygardos Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopos partizanams.

2355

228

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką