Buldurių konferencijos 1920 08 31 Politinė sutartis (1 puslapis, kopija; Rygos misijos archyvas Švedijos nacionaliniame archyve Arninge, Stokholmo lenas)

Bùldurių konfereñcija, Rygõs konfereñcija, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Suomijos atstovų konferencija, įvykusi 1920 08 06–09 06 Bulduriuose (latv. Bulduri, dabar Jūrmalos dalis).

Lietuva, kuriai grėsė Lenkijos agresija (Vilniaus klausimas), siūlė Latvijai ir Estijai vietoj penkių sudaryti trijų šalių sąjungą, tačiau pasiūlymas nebuvo priimtas.

1920 08 31 buvo pasirašyta politinė sutartis, pagal kurią šalys susitarė: pripažinti viena kitą de jure (jei tai dar nepadaryta); taikiai sureguliuoti ginčijamus pasienio ir teritorinius klausimus (nepasisekus kreiptis į trečiųjų teismą arba į Tautų Sąjungą); nedalyvauti susitarimuose, priešiškuose kitoms sutarties šalims; sudaryti karinę konvenciją, iš esmės skirtą apsaugai nuo bolševikų valdomos Rusijos.

Lietuvos išlyga politinei sutarčiai (kopija; Rygos misijos archyvas Švedijos nacionaliniame archyve Arninge, Stokholmo lenas)

Lietuvos atstovai, pasirašydami politinę sutartį, pareiškė, kad kol nebus sureguliuoti jos santykiai su Lenkija, Baltijos šalių sąjunga, kuriai priklausytų ir Lenkija, negalima. Lietuva atsisakė prisijungti prie karinės konvencijos. Lenkija siekė sudaryti karinę sąjungą, bet trukdė konfliktas su Lietuva. Buldurių konferencija priėmė rezoliuciją, rekomenduojančią abiejų šalių vyriausybėms nedelsiant pradėti derybas dėl tarpusavio santykių.

Karinės konvencijos projekte buvo numatyta, kad kilus vienos ar kelių konvencijos dalyvių konfliktui su Sovietų Rusija, kitos konvencijos šalys paskelbs jai karą ir pradės karo veiksmus visomis karinėmis pajėgomis. Turėjo būti paskirtas jungtinių karinių pajėgų vyriausiasis vadas ir štabo viršininkas. Latvijos vyriausybė sutiko leisti susitariančių šalių laivams įplaukti į Latvijos uostus ir plaukioti jos teritoriniuose vandenyse per mokomąsias pratybas.

1920 09 01 buvo tartasi sudaryti Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos karinę sąjungą prieš Vokietiją (Suomija dalyvauti atsisakė).

J. Šaulio pastabos apie Buldurių konferenciją, užrašytos 1921 01 (Jurgio Šaulio dokumentai Pensilvanijos universiteto Kislako specialiųjų kolekcijų, retų knygų ir rankraščių centre)

1920 10 09 Lenkijos karinei rinktinei, vadovaujamai L. Żeligowskio, užgrobus Vilnių, Lietuvos ir Lenkijos santykiai nutrūko. Lietuvos vyriausybė atsisakė ratifikuoti politinę sutartį, dėl to jos neratifikavo ir kitos valstybės. Buldurių konferencija parengė Baltijos valstybių delegacijų tarybos statutą; taryba veikė dvejus metus, bet Lietuva joje nedalyvavo. Teisinė konferencijos komisija parengė teisinių konvencijų (konsulų, pašto ir telegrafo, civilinio proceso) projektų, kurie vėliau buvo priimti ir pasirašyti.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką