Bulgãrijos gyvéntojai. Bulgarijoje 77 % gyventojų – bulgarai. Yra turkų (8 %), čigonų (romų; 5 %). Valstybinė kalba – bulgarų kalba. 1991 konstitucija garantuoja religijos laisvę. Bulgarijos Stačiatikių Bažnyčiai priklauso apie 85 % gyventojų (turi 2 metropolijas), apie 13 % išpažįsta islamą, apie 0,8 % – judaizmą, apie 0,5 % – katalikai, apie 0,2 % – unitai; katalikai turi 2, unitai – 1 vyskupiją. Yra protestantų, Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios narių, kitų tikėjimų išpažinėjų.

2018 vyrų buvo 48 %, moterų – 52 %. Gyventojų vidutinis tankis 66,5 žm./km2 (2018). Tankiausiai apgyventa Juodosios jūros pakrantė, Aukštutinės Trakijos žemuma ir derlingi upių slėniai. Miesto gyventojų 75,3 % (2018). Gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė 74,7 metų (2017). Ekonomiškai aktyvių gyventojų 3,8 mln.; bedarbių 6,2 % (2017).

Sofijos panorama

bulgarai tautiniais drabužiais

https://s.vle.lt/diagramos/81.html

1

*tūkstančiui kūdikių

2

Bulgarijos dirbančių gyventojų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos sritis (1999)

Bulgarija

Bulgarijos gamta

Bulgarijos konstitucinė santvarka

Bulgarijos partijos ir profsąjungos

Bulgarijos ginkluotosios pajėgos

Bulgarijos ūkis

Bulgarijos istorija

Bulgarijos santykiai su Lietuva

Bulgarijos švietimas

Bulgarijos literatūra

Bulgarijos architektūra

Bulgarijos dailė

Bulgarijos muzika

Bulgarijos choreografija

Bulgarijos teatras

Bulgarijos kinas

Bulgarijos žiniasklaida

Bulgarijos lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką