būrỹs, Lietuvos antisovietinių partizanų karinis organizacinis vienetas. Iš esmės panašus į 1918–40 Lietuvos kariuomenės būrį. Įvairių partizaninių junginių būrio sudėtis skyrėsi. Pvz., A apygardoje 1945 buvo numatyta, kad būrys daugiausia gali turėti 32 žmones. Jį turėjo sudaryti 3 skyriai, vadovauti būrio vadas – viršila ir jo pavaduotojas – būrininkas, turintis puskarininkio laipsnį. Kitur iš pradžių būrys turėjo 10–70 kovotojų. Vėliau skyrių bei kovotojų mažėjo.

1949 02 Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio statutas nustatė, kad būrys – savarankiškas kautynių ir ūkinis vienetas, turintis vadą, ūkvedį ir 1–3 skyrius, iš viso ne mažiau kaip 12 kovotojų (įprasta jo sudėtis – 27, didžiausia – 39 partizanai), būrio vadui pavaldūs skyrių ir grandžių vadai, vadas moko partizanus, sudaro savaitinius mokymo tvarkaraščius, ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrina būrio ginkluotę, turtą ir duomenis. Būriai būdavo kuriami tėvūnijos vado įsakymu. 1–3 būriai sudarė kuopą. Net kai kovotojų likdavo mažiau nei 12, būrys nebūdavo išformuojamas tikintis, kad jis vėl pasipildys; būrį išformuodavo, kai likdavo keli kovotojai arba nebūdavo tinkamo vado.

1117

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką