Butigedžio rinktnė, Lietuvos partizanų junginys (rinktinė), 1948–54 Tauragės apylinkėse kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą.

Iki 1947 07 vadinosi Lydžio rinktine, iki 1948 vasaros – Aukuro rinktine. Priklausė Kęstučio apygardai. Rinktinę sudarė Šalnos, Eimučio ir Dariaus rajonai. 1948 07–1949 07 rinktinei vadovavo A. Mieliulis (slapyvardžiai Neptūnas, Algimantas). Jį paskyrus Kęstučio apygardos vadu, Butigeidžio rinktinės vadu tapo V. Gudavičius (slapyvardžiai Radvila, Miškinis), kuris ėjo ir Kęstučio apygardos štabo viršininko pareigas. 1950 03 03 V. Gudavičiui su rinktinės štabo viršininku A. Kundrotu (slapyvardis Skaisgiris) žuvus, Butigeidžio rinktinės vado pareigas ėjo J. Nuobaras (slapyvardis Lyras), štabo viršininku buvo paskirtas P. Briedis (slapyvardis Jūra).

Butigeidžio rinktinės partizanai prie laužo

1951 06 J. Nuobarą saugumo agentai apnuodijo ir miegantį suėmė; jis tapo agentu smogiku. J. Nuobarą suėmus, Butigeidžio rinktinės vadu tapo Dariaus rajono vadas P. Balčinas (tikroji pavardė Balčiūnas; slapyvardžiai Pušis, Radvila). Saugumui išprovokavus jis 1952 12 buvo nušautas A. Jonušo (slapyvardis Vilkas), kuris vadovavo rinktinei iki 1954 06 13. Šis, apnuodytas ir užmigdytas, buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme.

Butigeidžio rinktinė daug kartų kovėsi su vidaus kariuomene. 1949 05 25 per šios kariuomenės operaciją Rietavo valsčiuje žuvo 12 partizanų. 1949 rinktinės veikimo teritorijoje (10 km nuo Tauragės, Kaziškės miške) buvo Kęstučio apygardos štabo bunkeriai, o Kaltinėnų valsčiaus Karoblių kaime – Vakarų Lietuvos srities vadavietė. Rinktinės vadas V. Gudavičius iš Spindulio spaustuvės Kaune gavo šrifto ir vėl ėmė spausdinti Kęstučio apygardos laikraštį Laisvės varpas. Kai 1950 10 03 Žygaičių apylinkėje (Tauragės rj.) nusileido J. Lukšos, B. Trumpio ir K. Širvio desantas, rinktinės partizanai padėjo jiems pasiekti Kazlų Rūdos miškus.

Butageidžio rinktinės partizanai pietauja. Priklaupę iš kairės: neatpažintas, Vladas Mišeikis‑Tarzanas, Jonas Paliokas‑Martinaitis ir Stasys Jarmala‑Audrūnas

1959 rinktinės Dariaus rajono partizanai F. Urbonas (slapyvardis Algirdas) ir P. Oželis (slapyvardis Jaunutis) leido paskutinį Lietuvoje partizanų laikraštį Knygnešių keliu. Šie paskutiniai Butigeidžio rinktinės partizanai žuvo 1959 05 04 Kvėdarnos apyl. Buišių kaime.

-Butageidžio rinktinė

1392

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką