Butk Jùzė, tikr. Juozas Bùtkus 1893 07 21Pažvelsis (Kulių vlsč.) 1947 04 22Klaipėda (palaidotas Telšiuose), lietuvių rašytojas, pedagogas, žurnalistas.

Butkų Juzė

20 a. pradžioje dirbo daraktoriumi. Atgavus lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis Liepojoje organizavo lietuvių scenos mėgėjų būrelį, leido laikraščius Kibirkštėlė, Žadintojas, Upelė. 1911 besimokydamas Telšių gimnazijoje (baigė Voroneže) įsitraukė į visuomeninę veiklą, platino žurnalą Aušrinė. 1917–24 Maskvos, Berlyno, Zalcburgo ir Jenos universitetuose studijavo humanitarinius mokslus. 1924 dirbo mokytoju Palangoje, Klaipėdoje, vėliau išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, 1926 grįžo į Lietuvą. Po 1926 gruodžio 17 d. perversmo dėl prokomunistinių pažiūrų buvo suimtas, daugiau nei metus kalintas Varnių koncentracijos stovykloje. 1927 dirbo Ukmergės lenkų gimnazijoje, mokytoju Tauragės komercinėje mokykloje ir kitur. 1931 su kitais redagavo savaitraštį Darbininkų balsas. 1937–40 Palangos valstybinės viešosios bibliotekos vedėjas, 1943 Žemaičių teatro Telšiuose direktorius, 1945–47 muziejaus Alka direktorius, dar dėstė Klaipėdos mokytojų institute ir kitur.

Kūryba

Poeziją ir straipsnius skelbė nuo 1910 (periodiniuose leidiniuose Aušrinė, Žemaitis, Lietuvos žinios, Naujoji Lietuva, Dienovidis, Naujienos, Klaipėdos krašto leidiniuose; pasirašinėjo slapyvardžiais Bočių atmintojas, Kurtuvėnų savanoris, Ginklo draugas, Šyvinis, Gumbutis, Juodlis Širvys ir kitais). Išleido poezijos rinkinius Žemės liepsna (1920), Verkiančios rožės (1921), Paparčio žiedas (1923), Darbas ir prakaitas (1928, uždraustas), Eilėraščiai (išleista 1953). Parašė pjeses Palaidūnas (1925), Raudonkrūtinis (1929). Išvertė J. W. Goetheʼs dramas Egmontas (1932), Ifigenija Tauridėje, Torquato Tasso, L. Tolstojaus apysaką Tėvas Sergijus (1931) ir kita. Dalis kūrybos nepaskelbta (drama Vargūna, romanas Trys juodi mėnuliai ir kita). Ankstyvajai kūrybai būdinga polinkis į ekspresionizmą, derinamas su Rytų poezijos elementais, vėliau – realistiškumas, socialinės problemos, pjesėse ryšku satyra, šmaikštumas.

Bočių atmintojas; Kurtuvėnų savanoris; Ginklo draugas; Šyvinis; Gumbutis; Juodlis Širvys

R: Butkų Juzės raštai Chicago 1954; Rinktinė Vilnius 1962.

389

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką