Engel Carl (Karlas Eñgelis) 1895 10 02Magdeburgas 1947 01 25Neubrandenburg (prie Greifswaldo), vokiečių archeologas. Baltų priešistorės tyrinėtojas. Dr. (1928).

Veikla

Studijavo gamtos mokslus Miuncheno ir Tübingeno universitetuose. 1925–28 dirbo Magdeburgo muziejuje, 1929–34 – Karaliaučiaus muziejuje Prussia. Nuo 1934 dėstė Herderio institute Rygoje, 1937 – Karaliaučiaus universitete, 1938–45 – Greifswaldo universitete, 1942–45 rektorius; profesorius (1937).

1929–33 kasinėjo Linkūnų (netoli Tilžės) kapinyną, Viskiautų (Kaupo) pilkapyną ir kitus archeologinius paminklus.

Po II pasaulinio karo patekęs į sovietinę internuotųjų stovyklą Neubrandenburge mirė.

Publikacijos

Parašė veikalą Klaipėdos krašto kultūra priešistoriniais laikais (Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit 1931) ir 7 monografijas; svarbiausios: Rytų Prūsijos gyventojai priešistoriniais laikais (Die Bevölkerung Ostpreussens in vorgeschichtlicher Zeit 1932), Senųjų prūsų genčių priešistorė (Vorgeschichte der altpreussischen Stämme 1935). Su W. La Baume’u išleido Prūsos krašto kultūros ir tautos ankstyvaisiais laikotarpiais (Kulturen und Völker der Frühzeit im Preussenlande 1937) bei Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos atlasą (Atlas der ost‑ und westpreusischen Landesgeschichte 1937); pastarajame pateikė duomenų ir apie Klaipėdos kraštą. Kai kuriuose straipsniuose nepagrįstai pervertino germanų įtaką baltams.

-Carl Engel; -Karlas Engelis

377

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką