Hempel Carl Gustav (Karlas Gustavas Hepelis) 1905 01 08Oranienburg 1997 11 09Princeton (N. Džersio valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų filosofas. Vokietis. Loginio empirizmo atstovas. Dr. (1934).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1923–29 Göttingeno ir Berlyno universitetuose studijavo matematiką ir filosofiją, bendravo su Vienos būrelio, Lvovo ir Varšuvos mokyklos atstovais. Nuo 1937 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1948–55 dėstė Yale’io, 1955–70 Princetono, 1970–85 Berkeley ir Pittsburgho universitetuose.

Tyrimų sritys ir idėjos

Tyrinėjo mokslo logikos ir metodologijos problemas – mokslinį aiškinimą, mokslo sąvokų ir teiginių teorinį statusą, tikimybės ir indukcijos teorijas. Siekė istoriografijai pritaikyti gamtos mokslų moksliškumo kriterijus. Su P. Oppenheimu sukūrė dedukcinę-nomologinę reiškinių ir įvykių aiškinimo teoriją (Hempelio-Oppenheimo schema), teigiančią, kad įvykio aiškinimas išvedamas iš jo pradinių sąlygų aprašymo ir įvykį aiškinančio dėsnio konjunkcijos.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Sąvokų sudarymo pagrindai empiriniame moksle (Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science 1952), Mokslinio aiškinimo aspektai ir kiti mokslo filosofijos straipsniai (Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science 1965), Epistemologijos elementai (Éléments d’épistémologie 1972).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką