Carl Orff

Orff Carl (Karlas Òrfas) 1895 07 10Miunchenas 1982 03 29Miunchenas, vokiečių kompozitorius. Bavarijos meno akademijos (1950) ir Šv. Cecilijos akademijos Romoje (1957) narys. 1913–14 studijavo Miuncheno muzikos akademijoje, 1921–22 – pas H. Kaminsky. 1924 Miunchene su D. Günther įsteigė Gimnastikos, šokio ir muzikos mokyklą. Joje įgyta patirtis tapo C. Orffo muzikos pedagoginės sistemos pagrindu. Vaikai buvo mokomi kolektyvinio muzikavimo – dainuoti, improvizuoti ir groti paprasčiausiais mušamaisiais muzikos instrumentais. Su fortepijonų meistru K. Maendleriu sukūrė instrumentų rinkinį, vadinamąjį Orffo orkestrą, skirtą muzikiniam ugdymui. 1930–35 išleistas 5 dalių pedagoginis veikalas Orffo muzika mokyklai (Orff-Schulwerk, su G. Keetman, 5 d., 2 redakcija 1950–54).

1930–33 Bacho draugijos dirigentas Miunchene. 1950–60 vadovavo kompozicijos klasei Miuncheno aukštojoje muzikos mokykloje, nuo 1961 – Zalcburgo Mozarteumo akademijoje įkurtam Orffo institutui. Šio instituto tikslas – skleidžiant C. Orffo muzikinio ugdymo sistemą, rūpintis vaikų ir jaunimo meniniu lavinimu.

Kūriniai

Svarbesni kūriniai muzikiniam teatrui (tekstai C. Orffo sukurti arba parinkti, parašyti bavarišku dialektu, vėlyvąja lotynų, senąja vokiečių arba prancūzų kalba): pasakos Mėnulis (Der Mond 1939) ir Gudruolė (Die Kluge 1943, Lietuvoje pastatyta 1965), Bernauerio duktė (Der Bernauerin 1947), Vasarvidžio nakties sapnas (Ein Sommernachtstraum, pagal W. Shakespeare’ą, 1952, nauja redakcija 1964), bavariškoji komedija Sukčiai (Astutuli 1953), Velykų misterija Vaidinimas apie Kristaus prisikėlimą (Comoedia de Christi Resurrectione 1957), Kalėdų misterija Vaidinimas apie Kūdikėlio gimimą (Ludus de nato Infante mirificus 1960), Vaidinimas apie laiko pabaigą (De temporum fine comoedia 1973, nauja redakcija 1977), trilogija Triumfai (Trionfi), kurią sudaro sceninės kantatos Carmina Burana (1937, Lietuvoje pastatyta 2003) ir Katulo dainos (Catulli carmina 1943) bei sceninis koncertas Afroditės triumfas (Trionfo di Afrodite 1953), antikinės tragedijos Antigonė (Antigonae 1949), Edipas karalius (Oedipus der Tyrann 1959), Prometėjas (Prometheus 1968).

Kūriniai pagrįsti paprasčiausiais muzikinės plėtros būdais, vyraujančiais mušamųjų tembrais, ostinato ritmu, diatoninėmis lakoniškomis temomis, paprasta harmonija. Įtakos turėjo C. Monteverdi, J. S. Bacho, H. Schützo, C. A. Debussy, A. Schönbergo ir kitų kompozitorių kūryba, bet labiausiai – I. Stravinskio muzika, ypač jo ritmo samprata.

L: Carl Orff. Sein Leben und sein Werk in Wort, Bild und Noten Köln 1971; Carl Orff und sein Werk. Dokumentation 8 Bde. Tutzing 1975–83; O. Leont′eva Karl Orff Moskva 1984.

943

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką