Spitteler Carl (Karlas Špteleris) 1845 04 24Liestal 1924 12 29Liucerna, Šveicarijos rašytojas. Rašė vokiečių kalba. 1863–70 Bazelyje, Ciuriche ir Heidelberge studijavo teisę ir protestantiškąją teologiją (nors buvo ateistinių pažiūrų). 1871–79 gyveno Sankt Peterburge ir Suomijoje, buvo kilmingų šeimų privatus mokytojas. 1878 lankėsi Lietuvoje. 1879–85 mokytojavo, vėliau dirbo žurnalistu ir laikraščių redaktoriumi Šveicarijoje. Nuo 1892 kaip laisvas rašytojas gyveno Liucernoje. Prasidėjus I pasauliniam karui pasisakė už Šveicarijos neutralitetą. Skeptiškai vertino gyvenamąjį laikotarpį, racionalizmo tendencijas. Pesimistinę pasaulėžiūrą veikė A. Schopenhauerio, J. Burckhardto, F. Nietzsche’s idėjos (susirašinėjo su F. Nietzsche). Siekė atnaujinti gyvenamojo laikotarpio literatūrą, aktualizuodamas antikos kultūrą ir mitolologinio epo žanrą.

Carl Spitteler

Kūryba

Ritmine proza parašytoje (slapyvardžiu Carl Felix Tandem) poemoje Prometėjas ir Epimetėjas (Prometheus und Epimetheus 1881; eiliuotas perdirbinys Kenčiantis Prometėjas / Prometheus der Dulder 1924) alegoriniais vaizdais ir titanų paveikslais išryškinama dvasingojo ir pragmatiškojo pradų priešprieša. Reikšmingiausiame kūrinyje – epe Olimpinis pavasaris (Olympischer Frühling 1910) – naudojami jambai ir gretutiniai rimai, aprašomos dievų kovos dėl Olimpo sosto, Dzeuso pergalė ir jo viešpatavimo pradžia, simbolizuojanti antikinės eros klestėjimą. Dzeusas, pamatęs, kokia niekinga ir netobula yra žmonių giminė, į žemę siunčia savo sūnų Heraklį – naujosios žmonijos idealą (atitinkantį F. Nietzsche’s koncepciją). Prozos kūriniuose sekama šveicarų realizmo (J. Gotthelfo, G. Kellerio) ir natūralizmo tradicija. Romano Leitenantas Konradas (Conrad, der Leutnant 1898) pagrindinė tema – tragiškas tėvo ir sūnaus konfliktas. Autobiografinių bruožų turinčiame psichologiniame romane Imagas (Imago 1906) detaliai vaizduojama pasakotojo sielos pasaulis, meilės kolizijos (šį kūrinį S. Freudas ir jo sekėjai itin vertino kaip psichoanalizės teorijų modelį). Dar parašė poezijos (rinkiniai Drugeliai / Schmetterlinge 1889, Baladės / Balladen 1896, Dainos apie varpą / Glockenlieder 1906), idilę Gustavas (Gustav 1892), komedijų, esė.

Apdovanojimai

Nobelio literatūros premija (1919).

Carl Felix Tandem

L: W. Stauffacher Carl Spitteler Zürich–München 1973; J. H. Wetzel Carl Spitteler. Ein Lebens‑ und Schaffensbericht Bern–München 1973.

2931

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką