cècho tesmas, teismo institucija, 15–18 amžiuje veikusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestuose ir miesteliuose, kurių amatininkai buvo susivieniję į cechus ir turėjo valdovo arba miesto savininko sudarytus cecho nuostatus. Cecho teismą dažniausiai sudarė metams renkami cecho vyresnieji ir meistrai. Jo posėdžiai vykdavo per cecho sueigas. Sprendė cecho narių bylas, susijusias su darbu ir tarpusavio santykiais (pvz., darbo drausmės pažeidimai, doroviniai, religiniai nusižengimai). Sunkesnių nusikaltimų bylos būdavo nagrinėjamos miesto teisme. Cecho teismas skirdavo daugiausia pinigines baudas, įkalinimą, pašalinimą iš cecho. Dėl svarbesnių cecho teismo sprendimų buvo galima pateikti apeliaciją miesto teismui, o po jo – miesto savininkui arba valdovui.

1008

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką