Centrinis metrikų archyvas

Centrnis mètrikų archỹvas, 1987–1990 LSSR centrnis valstýbinis mètrikų archỹvas, 1990–1993 Lietuvõs centrnis valstýbinis mètrikų archỹvas, 1993–2001 Lietuvõs centrnis mètrikų archỹvas, veikė 1940–2001 Vilniuje.

1940 įkurtas LSSR vidaus reikalų liaudies komisariato žinyboje. 1941–1944 buvo pavaldus Lietuvos generalinės srities Vidaus reikalų valdybai. 1946–1959 ir 1970–1987 priklausė LSSR teisingumo ministerijai, 1959–1970 Juridinei komisijai prie LSSR ministrų tarybos, 1987–1990 – Vyriausiajai archyvų valdybai, nuo 1990 – Lietuvos archyvų departamentui.

Saugojo ne senesnes kaip 75 metų metrikų knygas ir teikė biografinę, teisinę informaciją. Iš katalikų vyskupijų kurijų ir kitų konfesijų pagrindinių institucijų surinko 1840–1940 metrikų knygas. Nuo 1942 rinko valsčių, rajonų civilinės būklės (gimimo, santuokos, mirimo) aktus. Nuo 1956 senesnės kaip 75 metų knygos buvo perduodamos į Lietuvos valstybės istorijos archyvą.

Centrinis metrikų archyvas 1987 turėjo apie 34 500 saugomų vienetų.

2001 prijungtas prie Lietuvos valstybės istorijos archyvo. Turėjo apie 37 000 saugomų vienetų: 1915–1940 bažnyčių metrikų knygos įtrauktos į bažnyčių metrikų knygų fondus, 1940–2001 civilinės būklės aktai sudaro Lietuvos valstybės istorijos archyvo civilinės metrikacijos skyrių. Be to, šiame archyve buvo iš Lietuvos rajonų civilinės metrikacijos skyrių surinktos metrikų knygos (iki 1926 imtinai).

1483

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką