Česlovas Kavaliauskas

Kavaliáuskas Česlovas 1923 07 20Pumpėnai 1997 02 20Vievis, Lietuvos katalikų kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas.

Biografija

1946 baigęs Kauno kunigų seminariją įšventintas kunigu. Kunigavo Kelmėje, Žasliuose ir kitur. Už vadovavimą seminarijoje veikusiam Tomo Akviniečio studijų būreliui, antitarybinius pasisakymus ir religinius patarnavimus partizanams 1950 suimtas, kalintas Norilsko ir Magadano sr. lageriuose. Dalyvavo Norilsko sukilime (1953), sukūrė jo himną Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo. 1956 amnestuotas, grįžo į Lietuvą. Kunigavo Viduklėje, Raseiniuose, Dubingiuose, Vievyje, Kazokiškėse, Molėtuose, Joniškyje (Molėtų rj.), Jiezne, Žasliuose, Kaišiadoryse.

Česlovas Kavaliauskas

1966–67 Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris. Nuo 1994 dėstė Aukštesniosios katechetų mokyklos Kaišiadorių vyskupijos skyriuje, jo vadovas. Polemizavo su marksistine religijos ir Bažnyčios kritika, racionalizmo, teosofijos ir reinkarnacijos teorijomis (skelbė straipsnius pogrindinėje, po atšilimo – ir kitoje spaudoje). Domėjosi moderniąja teologija (A. von Harnacku), fizikos ir astronomijos mokslų naujovėmis, juose įžvelgė Kūrėjo išminties, galios ir grožio liudijimus. Susirašinėjo su Vokietijos mokslininkais fizikais ir teologais.

Vertimai

Iš senosios graikų kalbos išvertė Naująjį Testamentą (1972 išleistas Bostone ir Meksike, pataisytas leidimas 1988 Vilniuje; iki 2003 Lietuvoje ir užsienyje išleisti 32 leidimai), patristikos kūrinių (Eusebijo Cezarėjiečio Bažnyčios istorija sk. 1–7 1993). Iš lotynų kalbos išvertė kai kurias Senojo Testamento dalis (Giesmių giesmės knygą ir kitas) ir Romos mišiolo poetinius tekstus (1982 21987), iš anglų ir kitų kalbų – pasaulietinės poezijos kūrinių ar jų fragmentų.

Knygos

Parašė Trumpą teologijos žodyną (1992), straipsnių rinkinį Teologija šiandien (1995), knygą Tarp fizikos ir teologijos (išleista 1998) ir poezijos rinkinį Pažadėtoji žemė (išleistas 2000).

Vertimai ir originalūs kūriniai pasižymi minties tikslumu, kalbos taisyklingumu, stiliaus gyvumu ir skambumu.

Kita literatūrinė veikla

Redagavo II Vatikano susirinkimo nutarimų (su M. Petkevičiumi, išleisti 1968 21994), Antano Liesio Psalmyno (su V. Aliuliu, 1973 išleistas Lietuvoje, 1994 – Jungtinėse Amerikos Valstijose) vertimus. Bendradarbiavo spaudoje (Nepriklausoma Lietuva, Šiaurės Atėnai, Katalikų pasaulis, Šaltinis, Nauka i religija), radijo laidose (Mažoji studija). Paliko teologijos, biblinių, filosofijos, šiuolaikinės pasaulėvokos straipsnių, eilėraščių rankraščių.

Išleistas Č. Kavaliausko straipsnių rinkinys Eschatologija žmogui ir pasauliui (2011, pataisytas ir papildytas leidimas 2013).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius (2001).

L: A. Buračas, A. Mozeris Priespaudos metais skleidęs tiesą Vilnius 2002; Teologas: jo siekiai ir ieškojimai / sud. A. Buračas Vilnius 2008.

3135

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką