Charles Ferdinand Ramuz

Ramuz Charles Ferdinand (Šarlis Ferdinanas Ramiù) 1878 09 24Lozana 1947 05 23Pully (prie Lozanos), Šveicarijos rašytojas. Rašė prancūzų kalba. 1900 baigė Lozanos universitetą (literatūrą), išvyko į Paryžių, Sorbonoje rengė daktaro disertaciją, bet atsidėjo kūrybai. Nuo 1914 gyveno Šveicarijoje. Draugavo su kompozitoriumi I. Stravinskiu.

Charles Ferdinand Ramuz

Debiutavo poezijos rinkiniu Kaimelis (Le Petit village 1903). 1904 su bičiuliais įsteigė literatūrinį ir kultūrinį žurnalą La Voile latine. Romanas Alina (Aline 1905) žymi Šveicarijos moderniosios literatūros prancūzų kalba pradžią. Romanuose Kaimas kalnuose (Le Village dans la montagne 1908), Emė Pašas, dailininkas iš Vaud kantono (Aimé Pache, peintre vaudois 1911, autobiografinio pobūdžio), Samiuelio Belė gyvenimas (Vie de Samuel Belet 1913) vyrauja realistinis pasakojimas, svarbiausios temos – žmogus ir gamta, gimtosios žemės grožis, kaimo žmogaus darbai, rūpesčiai ir džiaugsmai. 1914 su kitais rašytojais pradėjo leisti žurnalą Cahiers vaudois; jame išspausdino esė Gyvenimo prasmė (Raison d’être 1914), kurioje atsiskleidžia jo filosofinės estetinės pažiūros. Po 1914 parašytiems kūriniams būdinga metafizinės temos, dvasinė problematika, ryšku ekspresionistinė stilistika: pjesė Kareivio istorija (Histoire du soldat 1918, muzikinis vaidinimas, pastatyta 1918, kompozitorius I. Stravinskis), romanai Piktosios dvasios viešpatystė (Le Règne de l’esprit malin 1917), Ženklai tarp mūsų (Les Signes parmi nous 1919), Mirties tikrovė (Présence de la mort 1922), Rasių atsiskyrimas (La Séparation des races, lietuviškai pavadinimu Atskirtieji 2019), Poeto kelias (Passage du poète, abu 1923), poetinės ekspresionistinės prozos knygos Mūsų upės Ronos daina (Le Chant de notre Rhône 1920).

Vėlyvojoje kūryboje grįžtama prie jaunystėje pamėgtos kaimo, žmogaus ir gamtos bendrystės tematikos (romanai Didžioji baimė kalnuose / La Grande peur dans la montagne 1926, Žemės grožis / La Beauté sur la terre 1927, Adomas ir Ieva / Adam et Ève 1932, lietuvių kalba fragmentas 2010, visas 2015, Farinė, arba Netikri pinigai / Farinet ou la fausse monnaie 1932, Derboransas / Derborence 1934, Jaunasis savojietis / Le Garçon savoyard 1936, Jeigu saulė nepatekėtų / Si le Soleil ne revenait pas 1937). Dar išleido laiškų (4 knygos), dienoraštį (2 t.), atsiminimų, esė ir straipsnių. Pagal romanus sukurta filmų.

2957

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką