chèminė fzika, fizikos šaka. Tiria molekulių ir molekulinių sistemų sandarą bei savybes, relaksacijas, energijos pernašas molekulinėse sistemose, chemines reakcijas, fotosintezę, nustato jų dėsningumus. Cheminės fizikos tyrimai remiasi atomo fizikos ir kvantinės molekulių teorijos principais. Cheminė fizika susiformavo greta fizikinės chemijos, todėl tarp jų nėra griežtos ribos. Taikomi fizikiniai medžiagų tyrimo metodai: rentgenostruktūrinės analizės, elektronų difrakcijos, branduolių magnetinio rezonanso, elektroninio paramagnetinio rezonanso, infraraudonųjų, ultravioletinių spindulių, gama rezonansinės spektrometrijos ir kiti. Didelę cheminės fizikos teorinių darbų dalį sudaro molekulių sąveikų ir jų dinamikos tyrimai; molekuliniai vyksmai modeliuojami kompiuteriais.

2265

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką