cheminės formulės: a, b, c – struktūrinės, d, e, f – Newmano projekcinės, g – Hawortho projekcinė, h – Fischerio projekcinė, i – perspektyvinė

chèminė fòrmulė, cheminio junginio molekulės sandaros ir sudėties raiška cheminiais simboliais, skaitmeniniais ir raidiniais indeksais. Iš empirinės cheminės formulės matyti, kiek ir kokių elementų atomų yra cheminio junginio molekulėje, pvz., kalcio karbonato CaCO3 empirinė cheminė formulė rodo, kad šiame junginyje yra po vieną kalcio ir anglies atomą ir trys deguonies atomai. Išplėstinė cheminė formulė rodo, kaip cheminių elementų atomai susigrupavę cheminio junginio molekulėje, pvz., (CH3)3BrSi. Raidėmis išplėstinėje cheminėje formulėje nurodoma funkcinių grupių padėtis molekulėje: orto‑, o‑ (pvz., o‑(CH3)2C6H4), meta‑, m‑ ir para‑, p‑. Panašiai nurodomas ir erdvinis molekulės pavidalas. Skaitmeniniais indeksais prireikus žymimas jono krūvis (dešinėje viršuje, pvz., Ca2+), izotopo atominė masė (kairėje viršuje, pvz., 12C), atominis skaičius (kairėje apačioje, pvz., 6C) ir atomų ar radikalų skaičius molekulėje (dešinėje apačioje, pvz., (CH3)4).

Šalia cheminio elemento simbolio skliaustuose romėniškais skaitmenimis žymimas elemento oksidacijos laipsnis, pvz., Al(III). Ryšiai tarp atomų molekulės formulėje žymimi cheminių ryšių ženklais (lentelė). Struktūrinė cheminė formulė vaizduoja, kaip atomai išsidėstę ir susijungę cheminio junginio molekulėje. Jos gali būti paprastos, kai ryšys tarp atomų parodomas brūkšneliais, ir projekcinės. Newmano projekcinės cheminės formulės gaunamos projektuojant molekulę išilgai bet kurio cheminio ryšio; arčiausiai stebėtojo esančio atomo pakaitai vaizduojami ištisinėmis linijomis, tolesnio atomo – apskritimu su trumpais brūkšneliais. Hawortho cheminė formulė – plokščiasis daugiakampis, vaizduojantis angliavandenių sandarą. Fischerio cheminė formulė – prie asimetrinio anglies atomo horizontalioje padėtyje esantys pakaitai nukreipti į stebėtoją, vertikalioje – nuo stebėtojo. Perspektyvinėse cheminėse formulėse atomų ar jų grupių padėtis rodoma pastorintomis arba trūkiomis linijomis. Dažnai vartojamos mišrios cheminės formulės, kuriose svarbiausioji dalis vaizduojama struktūriškai, kitos – empiriškai. Kad cheminės formulės būtų paprastesnės, radikalai yra koduojami, pvz., ArOCH2CH3 (čia Ar – aromatinis radikalas). Polimerų chemijoje ir biochemijoje vartojamos cheminių junginių santrumpos, kurios nusako jų išsidėstymo tvarką makromolekulėje, pvz., polipeptido grandinę galima užrašyti tokia chemine formule: Gli-Asp-Liz-Glu-Arg-His-Ala-Gli-Asp-Glu-Arg-Arg-His-Liz-Asp-Glu-Liz-Asp.

Lent. Cheminio ryšio žymėjimas cheminėje formulėje
Ženklas Ženklo prasmė
nesuporuotas elektronas
: elektronų pora
viengubasis ryšys
= dvigubasis ryšys
trigubasis ryšys
konjuguotasis
  ryšys
vandenilinis ir π‑ryšys
~ makroenerginis ryšys

2331

-formulė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką