cheminiai simboliai, kuriais žymimos kenksmingos medžiagos: a – sprogi, b – gebanti oksiduotis, c – užsiliepsnojanti, d – nuodinga, e – kenksminga, f – sukelianti koroziją, pažeidžianti odą, gleivinę, drabužius

alchemikų cheminiai simboliai

J. Daltono cheminiai simboliai

chèminiai siboliai, tarptautiniai sutartiniai cheminių elementų, junginių ir reakcijų, t. p. įspėjamieji cheminių medžiagų pavojingumo ženklai. Cheminiai elementai žymimi pirmąja arba pirmąja ir kuria nors kita jų lotyniškojo pavadinimo raide: deguonis (lot. Oxygenium) – O, vandenilis (Hydrogenium) – H, varis (Cuprum) – Cu, gyvsidabris (Hydrargyrum) – Hg, tulis (Thulium) – Tm. Cheminiai junginiai žymimi jų chemine formule (vanduo H2O) arba pavadinimų santrumpomis: adenozin‑5′‑trifosfatas – ATP, deoksiribonukleorūgštis – DNR, polietilenas – PE, polipropilenas – PP, dimetilformamidas – DMF, etilendiamintetraacto rūgštis – EDTA. Cheminės medžiagos dar žymimos kodu. Cheminių medžiagų ir produktų etiketėse simboliais žymimas jų pavojingumas bei kenksmingumas. Cheminėse lygtyse tarp reaguojančių medžiagų ir reakcijos produktų sumų rašoma rodyklė arba lygybės ženklas, kartais virš jų arba apačioje nurodomos reakcijos sąlygos (kaitinimas, katalizatorius, reaguojančių medžiagų arba reakcijos produktų agregatinė būsena).

Žymėti medžiagas simboliais pradėjo alchemikai. 1808 J. Daltono pasiūlyti ženklai nepaplito. Raidinius cheminių elementų žymėjimo simbolius 1814 pasiūlė J. J. Berzelius.

2331

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką