chèminis junginỹs, homogeninė gryna medžiaga, kurios molekulė sudaryta mažiausiai iš 2 skirtingų elementų atomų. Cheminį junginį sudarančių dalelių atomus, jų grupes jungia cheminis ryšys. Cheminiai junginiai skirstomi į 2 klases – daltonidus ir bertolidus. Daltonidai yra molekulinio tipo cheminiai junginiai, sudaryti iš molekulių, kurių atomai sujungti stipriais cheminiais ryšiais ir turi pastovią atominę sudėtį (pvz., deguonis O2, dujinės fazės vanduo H2O, butanas C4H10). Bertolidų sudėtis tam tikrose ribose gali tolydžiai kisti ir yra išreiškiama nestechiometriniais santykiais. Jiems priklauso įvairaus tipo kompleksiniai junginiai, polimerai ir kondensatai (skystos fazės vanduo H2O1–2,5, cinko oksidas Zn1,2O, švino oksidas PbO1,0–1,97, chloro hidratas Cl2·7,7H2O). Klasikinės chemijos požiūriu cheminiais junginiais buvo laikomi tik daltonidai, sudaryti iš skirtingų elementų atomų. Bertolidai buvo laikomi mišiniais. Buvo manoma, kad keičiantis medžiagos agregatinei būsenai junginio individualumas išlieka nepakitęs. Daltonidų žinoma daugiau kaip 2 milijonai.

1505

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką