Plantin Christophe (lot. Christophorus Plantinus, ol. Christoffel Plantijn; Kristofas Plantènas) apie 1520Saint-Avertin (prie Toursʼo) 1589 07 01Antverpenas), prancūzų ir olandų knygų leidėjas ir spaustuvininkas.

Veikla

Mokėsi knygrišio ir spaustuvininko amato Caene. Apie 1548 persikėlė gyventi į Antverpeną, tapo jo laisvuoju piliečiu. Apie 1555 įsteigė savo spaustuvę Officina Plantiniana (ji tapo viena didžiausių spaustuvių Europoje), vėliau įkūrė filialus Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir kitur. 1570 Ispanijos karalius Pilypas II suteikė Chr. Plantinui Romos katalikų liturginių knygų spausdinimo monopolį valdomose šalyse ir įpareigojo tikrinti ir vertinti kitų spaustuvininkų veiklą. 1578 Officina Plantiniana tapo oficialia Generalinių Luomų spaustuve. 1575 spaustuvė turėjo 20 presų ir 146 darbuotojus. Chr. Plantino palikuonys (Plantinų-Moretusų dinastija) vertėsi knygų leidyba iki 1867 metų.

Christophe Plantin (dailininkas Peteris Paulius Rubensas, aliejus, apie 1614, Plantino-Moretuso muziejus Antverpene)

Spaudiniai

Karališkosios Biblijos (tomas 5, 1571) puslapiai

Chr. Plantinas išleido daugiau kaip 1600 knygų. Svarbiausiu jo spaudiniu laikoma Karališkoji Biblija (Biblia Regia 8 tomai 1568–72), t. p. vadinama Plantino poliglote, kurią išleido paremtas karaliaus Pilypo II. Šioje Biblijoje greta išspausdinti tekstai lotynų, graikų, sirų, aramėjų, hebrajų kalbomis. Išleido graikų, lotynų, prancūzų, flamandų kalbų žodyną Dictionarium Tetraglotton (1562), Tomo Akviniečio, Augustino ir Jeronimo veikalų, Bibliją hebrajų, lotynų ir olandų kalbomis, civilinės teisės sąvadą Corpus Juris Civilis (10 tomų 1567), antikos autorių veikalų. Nuo 1579 spausdino pirmojo Žemės atlaso Theatrum Orbis Terrarum laidas.

Chr. Plantino spaudiniams būdinga gera kokybė, tarp knygų iliustracijų autorių buvo žymių to meto dailininkų (P. P. Rubensas, Janas Wierixas).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką