chromosòmos (chromo… + gr. sōma – kūnas), eukariotų ląstelių branduolio struktūros, turinčios didžiąją dalį genų. Chromosomos atlieka dvi pagrindines funkcijas: perduoda genetinę informaciją iš ląstelės ląstelei ir iš vienos kartos kitai, realizuoja šią informaciją ląstelės ciklo metu ir vystantis organizmui. Pirmoji funkcija susijusi su chromosomų kondensacija ir realizuojama mitozės bei mejozės metu, antroji – realizuojama dekondensuotose chromosomose interfazės stadijoje. Chromosomą sudaro deoksiribonukleorūgšties (DNR) ir baltymų kompleksas chromatinas. Vieną chromosomą sudaro viena DNR molekulė. Chromosomos funkcijas garantuoja specialios jos dalys – DNR replikacijos pradžios sekos, centromera ir telomeros. Centromera lemia dukterinių chromosomų paskirstymą dukteriniams branduoliams. Ji sudaryta iš ypatingos struktūros DNR ir specialių centromeros baltymų. Abiejose centromeros pusėse yra po kinetochorą, prie kurio jungiasi achromatinės verpstės mikrovamzdeliai. Telomeros yra chromosomos galuose esančios struktūros, sudarytos iš paprastų nuosekliai pasikartojančių DNR sekų ir baltymų. Telomeros saugo chromosomą nuo sutrumpėjimo replikuojantis, t. p. nuo degradacijos ir rekombinacijos. Labiau ištyrinėta metafazėje esančių chromosomų morfologija, kai jos gerai matomos pro optinį mikroskopą. Šios stadijos chromosomą sudaro dvi chromatidės, kurios susijungia per centromerą. Centromera dalija chromosomą į pečius.

chromosomų tipai: a – akrocentrinė, b – akrocentrinė su palydovais, c – submetacentrinė, d – metacentrinė

Chromosomos klasifikuojamos pagal morfologiją atsižvelgiant į centromeros padėtį. Metacentrinės (lygiapetės) chromosomos centromeros dalijamos į du lygius pečius, todėl metafazėje chromosoma yra X raidės formos. Submetacentrinių chromosomų pečiai nėra visai lygūs. Akrocentrinių chromosomų centromera yra beveik chromosomos gale. Telocentrinių chromosomų centromera yra chromosomos gale, todėl tokios chromosomos metafazėje yra V raidės formos. Holocentrinės chromosomos turi difuzinę centromerą, t. y. verpstės siūlai gali prisitvirtinti bet kurioje chromosomos vietoje. Kai kurios chromosomos turi antrinę sąsmauką, kurioje formuojasi branduolėlis. Kai antrinė sąsmauka yra arti chromosomos galo, ji atskiria mažą chromosomos segmentą, vadinamą palydovu. Gyvūnų ir augalų diploidinėse ląstelėse yra dvi vienos chromosomos kopijos – homologinės chromosomos, kurių viena gauta iš tėvo, kita – iš motinos. Jų lytinės ląstelės, susiformuojančios po mejozės, turi tik po vieną homologinę chromosomą. Įvairių organizmų ląstelėse chromosomų skaičius labai skiriasi – nuo 2 (arklinės askaridės) iki 1600 (radioliarijos). Kiekvienos organizmų rūšies chromosomų rinkinys (kariotipas) pasižymi tai rūšiai būdingu chromosomų skaičiumi, dydžiu ir morfologija, kurie gali kisti tik dėl mutacijų. Kariotipe išskiriamos lytinės chromosomos (X ir Y arba W ir Z) ir autosomos. Be to, gali būti ir papildomų chromosomų (B chromosomos), kurių skaičius yra nepastovus. Kai kurių organizmų tam tikruose organuose arba ląstelėse susiformuoja specifinės paskirties ir sandaros chromosomos – politeninės, vadinamieji lempų šepečiai, mažosios taškinės. Politeninės chromosomos būdingiausios dvisparnių vabzdžių seilių liaukų ląstelėms. Jos sudarytos iš endoreduplikavusių chromosomų (endoreduplikacija – procesas, kai chromosomos DNR replikuojasi be branduolio dalijimosi). Po replikacijos DNR grandinės lieka išsidėsčiusios lygiagrečiai linijiškai toje pačioje chromosomoje. Kai kurių rūšių politenines chromosomas gali sudaryti daugiau kaip 8000 tokių DNR molekulių. Įvairių gyvūnų oocituose aptinkamos chromosomos, vadinamieji lempų šepečiai, kurios susidaro mejozės pirmosios profazės metu diplotenos stadijoje ir yra dviejų homologinių chromosomų kompleksas. Vėžinėse ląstelėse randama mažųjų taškinių chromosomų, kurios yra genų amplifikacijos citogenetinė išraiška. Šios chromosomos neturi centromeros. Kartais chromosomos sąvoka taikoma ir prokariotų DNR. Prokariotų chromosoma yra žiedinė DNR molekulė, sudaranti kompaktišką darinį nukleoidą. Nors prokariotų DNR ir sudaro kompleksus su baziniais baltymais, chromatino ir tikrosios nukleosominės struktūros prokariotuose nėra.

173

-centromera

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką