Aquaviva Claudio (Klaudijus Akvavivà) 1543 09 14Neapolis 1615 01 31Roma, italų pedagogas, teisininkas. Jėzuitas (1567), jėzuitų ordino generolas (1581). Studijavo Perugioje ir Romoje. Popiežių Pijaus IV ir Pijaus V sekretorius, Romos jėzuitų kolegijos profesorius. 1576–79 Neapolio, 1579–81 Romos provincijolas. Rūpinosi ordino vidaus tvarka, misijomis Pietų Amerikoje, Indijoje, Kinijoje, Vidurio ir RytųEuropoje. 1587 paskelbė pirmą sodalicijų regulą (paskutinė redakcija 1910). Veikale Ratio studiorum (1599) nustatė studijų sistemą jėzuitų mokyklose. Jo iniciatyva įsteigta apie 200 kolegijų. 1597 įkūrė Lietuvos jėzuitų viceprovinciją, 1608 paskelbė provincija. Pritarė Vilniaus popiežiškosios kunigų seminarijos įkūrimui. C. Aquavivos rūpesčiu Vilniaus akademija tapo viena žymiausių jėzuitų aukštųjų mokyklų.

Claudio Aquaviva

2452

Acquaviva

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką