„Codex epistolaris saeculi decimi quinti“

„Codex epistolaris saeculi decimi quinti“ („Penkioliktojo amžiaus laiškų kodeksas“), Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinių šaltinių rinkinys. Išleido Lenkų mokslo akademija Krokuvoje 1876–94 (3 t.; reprintas 1965) serijoje Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia (t. 2, 12, 14). Surinko ir parengė A. Sokołowskis, J. Szujskis (t. 1 sąsiuviniai 1–2) ir A. Lewickis (t. 2–3). Išspausdinta 1319 dokumentų lotynų, vokiečių, lenkų, rutėnų kalbomis iš 1382–1501 (46 be datų) laikotarpio. Jie surasti Lenkijos, Prūsijos, Italijos, Austrijos ir kitų Europos šalių rankraščių saugyklose. Codex epistolaris saeculi decimi quinti – vienas svarbiausių šaltinių Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus ir užsienio (ypač santykiams su Čekija, Vengrija, vokiečių kraštais, Vokiečių ordinu ir kitais) politikai pažinti: valdovų, aukštųjų pareigūnų, Katalikų Bažnyčios hierarchų korespondencija, valstybinės sutartys, seimų nutarimai, kiti valstybinės ar regioninės reikšmės dokumentai. Su Codex epistolaris saeculi decimi quinti ir su Codex epistolaris Vitoldi, magni ducis Lithuaniae glaudžiai siejasi A. Lewickio parengtas ir toje pačioje serijoje (t. 11) išleistas 15 a. aktų indeksas (Index actorum saeculi XV ad res publicas Poloniae spectantium 1888).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką