„Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis“

„Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis“ („Medininkų, arba Žemaičių, vyskupijos kodeksas“), istorijos šaltinių rinkinys. Išleistas serijoje Fontes Historiae Lituaniae: t. 3 (d. 1 1984, pateikti 1416–1609 dokumentai), t. 4 (d. 2 1989, pateikti 1609–1926 dokumentai). Publikaciją iš Vatikano apaštališkojo archyvo parengė prelatas P. Jatulis, jam talkino V. Gidžiūnas, Rapolas Krasauskas, P. Rabikauskas ir Michailo Vavrykas. Paskelbta 901 dokumentas lotynų, lenkų, italų, prancūzų, rusų (šios transliteruoti lotynų rašmenimis) kalbomis: popiežių, valdovų, kardinolų, nuncijų, vyskupų, kitų dvasiškių bei pasauliečių raštai, bažnyčių vizitacijos, dvarų inventoriai, testamentai, teismų knygų išrašai, kiti dokumentai. Rinkinys – svarbiausia publikacija Žemaičių vyskupijos istorijai, joje susiklosčiusiems bažnytiniams, socialiniams ir kultūriniams santykiams tirti.

1008

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką