Corpus Iuris Canonici (Kanònų téisės svadas), Katalikų Bažnyčios kanonų teisės normų rinkinys. 1500 sudarė J. Chappius (pavadintas pagal imperatoriaus Justiniano Corpus iuris civilis), 1580 patvirtino popiežius Grigalius XIII konstitucija Cum pro munere; galiojo iki 1917 (buvo priimtas Kanonų teisės kodeksas). Corpus Iuris Canonici sudaro šeši teisės rinkiniai: Decretum magistri Gratiani (sudarė Bolonijos vienuolis Gracianas pavadinimu Concordantia discordantium canonum, paskelbtas tarp 1139 ir 1150), Decretalium (paskelbė popiežius Grigalius IX konstitucija Rex Pacificus 1234), Liber sextus decretalium (paskelbė popiežius Bonifacas VIII konstitucija Sacrosanctum 1298), Clementinae (popiežiaus Klemenso V įstatyminiai aktai, paskelbė popiežius Jonas XXII konstitucija Quoniam nulla 1317), Extravagantes Ioanis XXII (popiežiaus Jono XXII dvidešimt konstitucijų, paskelbta 1325), Extravagantes communes (įvairių popiežių 70 dekretų, paskelbta apie 1500).

193

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką