Falkowski Czesław (Česlavas Falkòvskis) 1887 11 28Varšuva 1969 08 25Lomža, lenkų katalikų teologas, istorikas, pedagogas. Teologijos dr. (1913). 1904–08 teologiją studijavo Dvasinėje akademijoje Peterburge, 1908–13 – Innsbrucke. 1910 įšventintas kunigu. Iki 1917 Dvasinėje akademijoje dėstė homiletiką, Bažnyčios istoriją ir lenkų literatūrą. Vienas Liublino katalikų universiteto organizatorių; 1918–20 jame dėstė. 1920–39 Vilniaus universitete dėstė Bažnyčios istoriją, 1920–26 katedros vedėjas, 1926–28 Teologijos fakulteto dekanas, 1928–30 rektorius (jo rūpesčiu iš Paryžiaus į Rasų kapines 1929 perkelti J. Lelewelio palaikai). 1939–42 dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. Gestapo areštuotas 1942–43 kalėjo Lukiškėse, Vilkaviškyje. Išvykęs į Lenkiją 1945–49 dėstė kunigų seminarijoje Balstogėje. 1949 paskirtas Lomžos vyskupu. Parašė Apie jubiliejų Lietuvoje ir Rusioje 1826 metais (O jubileuszu na Litwie i Rusi w 1826 roku 1925), leidinyje Polski słownik biograficzny (t. 1–8 1935–60) paskelbė keliasdešimt straipsnių apie 16–20 a. Lietuvos Katalikų Bažnyčios, mokslo ir visuomenės veikėjus, įvairių proginių raštų (kalbų, pamokslų), 1932–39 redagavo Studia Teologiczne (10 t.).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką