„Dabartis“, Vokietijos okupacinės administracijos laikraštis Lietuvos gyventojams. Ėjo 1915–16 Tilžėje, 1916–18 (su pertrauka) Kaune, 1917 Balstogėje. Iš pradžių du, vėliau tris kartus per savaitę, 1918 – dienraštis. Skelbė okupacinės valdžios įsakymus, pranešimus, nurodymus Lietuvos gyventojams, ragino juos nesipriešinti, rašė apie karo įvykius, lietuvių gyvenimą, spausdino grožinės literatūros kūrinių. Leido mėnesinį priedą Lietuvos miestų istorijos ir architektūros temomis Dabarties žiedai (1917–18, Kaunas).

laikraščio Dabartis (1918 10 09) pirmas puslapis

Redaktoriai

Redaktoriai: V. Steputaitis (iki 1917), A. Liūdžiuvaitis (1917–18), K. A. Ozelys (1918).

Sklaida

Tiražas 18 000 (1916), 11 000 (1917) egzempliorių. Išėjo 440 numerių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką