Dagestãno taũtos, Kaukazo ir Užkaukazės tautų grupė. Kalbos ir etniniu požiūriu joms priskiriamos tautos, kalbančios kaukaziečių kalbų šiaurės rytų grupės dagestaniečių pogrupio kalbomis (dagestaniečių kalbos). Dauguma Dagestano tautų gyvena Dagestane, 20 amžiaus pabaigoje sudarė apie 68 % jo gyventojų. Didžiausios (tūkstantis žmonių, įskaitant ir gyvenančius už Dagestano ribų): avarai (601), lezginai (466), darginai (365), lakai (118), tabasaranai (97,5), rutulai (20,4), cachūrai (20), agulai (18,7). Vos po kelis tūkstančius žmonių turinčios Dagestano tautos gyvena Azerbaidžane (buduchai, chinalugai ir kryzai), Gruzijoje ir Azerbaidžane (udinai). Visos Dagestano tautos priklauso didžiosios europidinės rasės Balkanų-Kaukazo mažajai rasei ir kalba savo kalbomis, pavadintomis pagal jų etnonimą. Avarai, lakai, lezginai ir tabasaranai yra sukūrę literatūrinę kalbą. Iki 1928 vartojo arabiškus, 1928–1938 – lotyniškus, nuo 1938 vartoja rusų kalbos abėcėlės pagrindo rašmenis. Dagestano tautų tikintieji – musulmonai sunitai, išskyrus udinus (stačiatikiai ir monofizitai).

Dagestano tautų tradiciniai verslai – žemdirbystė, gyvulininkystė (praeityje ir klajoklinė), sodininkystė, kai kur ir bitininkystė, medžio, metalo apdirbimas, kilimų audimas. Tradiciniai trobesiai iš akmenų, dažniausiai 2–3 aukštų, plokščiu stogu, statomi visai greta vienas kito. Gausi pasakojamoji tautosaka.

Geografiniu požiūriu Dagestano tautoms priskiriamos ir vietinės tiurkų grupės kalbomis kalbančios tautos – nogajai (75 000 žmonių) ir kumykai (apie 282 000 žmonių) bei iranėnų pogrupio tatų kalba kalbantys tatai (apie 30 000 žmonių; 20 amžiaus pabaiga). Pirmųjų dviejų tautų tikintieji – musulmonai sunitai (pagal kalbą abi tautos, ypač kumykai, giminingos karaimams), tatų dauguma – judėjai (dėl to jie kartais vadinami kalnų žydais). Visos trys turi literatūrinę kalbą. Dagestano tautoms kartais priskiriamos ir Dagestano etninės mažumos – kitų tautų diasporos: azerbaidžaniečiai, čečėnai, žydai ir kiti (visų jų apie 193 000, apie 9 % gyventojų) bei rusai (apie 157 000, 7,3 %, 20 amžiaus pabaiga).

709

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką