Frey Dagobert (Dagobertas Frjus) 1883 04 23Viena 1962 05 13Stuttgart, austrų dailės istorikas. Vienos dailėtyros mokyklos atstovas. Studijavo architektūrą Vienos technikos mokykloje, Vienos universitete (pas J. Strzygowskį, M. Dvořáką). Tyrinėjo Italijos, Austrijos renesanso ir baroko dailę. Nuo 1911 dirbo Austrijos nacionalinių meno paminklų apsaugos srityje. 1931–1945 Breslau (dabar Vroclavas) universiteto, nuo 1945 Vienos, nuo 1951 Stuttgarto technikos mokyklos profesorius. Įsteigė periodinį leidinį Kunstdenkmäler Österreichs, leido Vienos meno istorijos metraštį (Wiener Jahrbuchs für Kunstgeschichte). Tyrinėjo meno istorijos, dailėtyros metodologijos, lyginamosios menotyros, meno filosofijos, meno paminklų apsaugos problemas. Svarbiausi veikalai: Bramante’s šv. Petro eskizas ir jo apokrifai (Bramante’s St. Peter Entwurf und seine Apokryphen 1915), Gotika ir renesansas kaip šiuolaikinės pasaulėžiūros pagrindai (Gotik und Renaissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung 1929), Angliškoji esmė vaizduojamojoje dailėje (Englisches Wesen in der bildenden Kunst 1942), Pamatiniai menotyriniai klausimai: Meno filosofijos įvadas (Kunstwissenschaftliche Grundfragen: Prolegomena zu einer Kunstphilosophie 1946), Lyginamosios menotyros pagrindai (Grundlegung zu einer vergleichenden Kunstwissenschaft 1949), Laiko fenomenas vaizduojamajame mene (Das Zeitphänomen in der Bildkunst 1955), Meno filosofijos pagrindai (Bausteine zu einer Philosophie der Kunst, išleista 1975).

201

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką