Dailės ir amatų mokykla

V. K. Jonynas. Freiburgo gatvė (pieštukas, 1946, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Dails ir amat mokyklà (École des Arts et Métiers), Mẽno ir dailijų amat mokyklà, žymiausia lietuvių išeivijos aukštoji dailės mokykla, 1946–49 veikusi Freiburge. Iniciatorius ir direktorius – V. K. Jonynas. Įsteigta 1946 02 11. Įkurta BALF parėmus, palaikoma prancūzų okupacinės valdžios Dailės ir amatų mokykla tapo svarbiu kultūros centru, kuris telkė daugiausia karo pabėgėlius jaunuolius. Rėmėsi Prancūzijos panašių mokyklų pavyzdžiu, tęsė Kauno meno mokyklos ir Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto tradicijas, diegė naujas, rengė mokinių ir dėstytojų kūrybos parodas (1948–49), parengė leidinį École des Arts et Métiers (1948).

A. Valeška. Pavasaris Freiburge (aliejus, 1949, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Turėjo 5 studijas: grafikos (vadovas T. Valius), skulptūros (A. Marčiulionis), keramikos (A. Muraitis), audinių (A. Tamošaitis), tapybos (įkurta 1947; A. Galdikas, V. Vizgirda, abu 1947, A. Valeška, 1947–49). Veikė piešimo klasės (vadovai V. K. Jonynas, 1946–47, V. Kasiulis, 1947–49), buvo dėstoma meno istorija (dėstė Aleksis Rannitas), prancūzų (Jadvyga Aleksandravičienė, 1946–47, A. Nyka‑Niliūnas, 1947–49) ir vokiečių (M. Galdikienė, 1946–47, H. Nagys, 1947–49) kalbos, plastinė anatomija. Mokykloje dėstė dailininkai Liudas Vilimas, P. Augius (Augustinavičius), V. Petravičius, A. Tamošaitienė, E. Marčiulionienė, studijavo A. Elskus, V. Ignas (Ignatavičius), E. Urbaitytė, A. Mončys, R. Mozoliauskas, R. Viesulas (Veselauskas), A. Kurauskas, E. Gaputytė, J. Monkutė‑Marks. 1946 mokėsi 46 lietuviai, 1949 – 135 (9 tautybių) studentai; Dailės ir amatų mokykla turėjo ir bendrabutį.

Freiburgo mokykla; Freiburgo dailės ir amatų mokykla

694

P: Freiburgo dailės ir amatų mokykla. Dėstytojai ir mokiniai / sud. R. Rutkauskienė, I. Dobrovolskaitė, D. Skromanienė, L. Gedminas Vilnius 2006.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką