Dailidėna, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima iš Aukštaitijos – 4 broliai Vyčio apygardos partizanai ir sesuo ryšininkė.

Kilę iš Laukagalių (Traupio vlsč.). Gyveno Girelėje (Traupio vlsč.). Bronislovas (Bronius; slapyvardžiai Ramunė, Miesčionis; 1918 12 28–1947 10 30) priklausė Antano Aliuko (slapyvardis Kuprys; 1916 01 27–1948 03 21) būriui. Žuvo kautynėse Alukėnų miške (Traupio vlsč.). Palaikai, kaip ir brolių (Simono ir Antano – veikiausiai), buvo išniekinti Raguvoje, vėliau užkasti (išskyrus Jurgio) miestelio teritorijoje (Melinsko pelkėje). Simonas (Simas; slapyvardis Meška; 1919–1949 06 12) buvo A. Aliuko, vėliau – Jono Baltušniko (slapyvardis Vienuolis; 1915 10 17–1949 07 31) būrio partizanas. Žuvo Šikšnalaukyje (dabar Traupio seniūnija) su Jonu Bernatoniu (slapyvardis Melagis; g. 1916).

Antanas (slapyvardis Antanas; 1924 08 02–1949 06 11) t. p. buvo A. Aliuko būrio partizanas. Žuvo Alukėnų miške. Jurgis (1927 05 30–1952 05 21) priklausė Antano Žilio (slapyvardis Žaibas; 1917–1949 05 16) būriui, nuo 1951 – Vyčio apygardos 2 rajonui. Žuvo per kautynes su saugumiečiais bunkeryje Balelių miške, prie Enčios ežero (Kavarsko rj.) kartu su Vyčio apygardos 2 rajono būrio vadu Ipolitu Mulevičiumi (slapyvardis Pavasarys; g. 1927), būrio vado pavaduotoju Kazimieru Mickevičiumi (slapyvardis Kaziukas; g. 1928), bendražygiu Antanu Mačiuliu (g. 1926 01 05) ir partizanų ryšininke Apolionija (Polionija; g. 1932 02 01). Jų kūnai buvo išniekinti Ramygalos stribų būstinės kieme, vėliau užkasti pastato rūsyje; 1992 rasti palaikai palaidoti Ramygalos kapinėse. Visiems broliams Dailidėnams suteiktas kario savanorio statusas (2002, po mirties), Raguvoje (1991) ir Ramygaloje (2002), Paežerio miške (Taujėnų seniūnija, Ukmergės rj. savivaldybė; 20 a. pabaigoje) pastatyti paminklai.

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką