„Daina“, Kanados lietuvių moterų šalpos organizacija. Dainos pradžia – 1941 Kanados Raudonojo Kryžiaus iniciatyva Toronte įkurta lietuvių grupė (19 savanorių moterų, imigravusių 1927–30) padėti lietuvių kilmės Kanados kariams. 1943 grupė pasivadino Daina. 1945 pradėjo siųsti siuntas lietuviams Belgijos, Vokietijos karo pabėgėlių stovyklose, rėmė BALF. 1947 kartu su kitomis organizacijomis kreipėsi į Kanados imigracijos ministeriją prašydama paskubinti ir palengvinti lietuvių imigraciją į Kanadą. Aukas Dainai lietuviai siųsdavo iš daugelio Kanados vietų. Be to, Dainos narės aukas rinko prie bažnyčių, ruošdavo labdaros vakarienes, loterijas, balius (pvz., pavasarinį vadinamąjį Kartūno balių), koncertus. 1947 Daina turėjo apie 100 narių. Po karo daugiausia šelpė senus ir ligotus lietuvius, gyvenančius Vakarų Europos šalyse, kuriems nebuvo leista imigruoti į Kanadą ir kitas šalis. Išmirus daugumai šelpiamųjų, 1986 veikla sumenko. Oficialiai organizacija likviduota 1999, likę pinigai panaudoti Kanados lietuvių bendruomenės reikalams.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką