Razáuskas Dainius, Daukiñtas 1960 08 21Vilnius, lietuvių religijotyrininkas, mitologas. Dr. (hum. m. 2005). V. Toporovo mokinys.

Išsilavinimas ir veikla

1983 baigęs Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą iki 1990 dirbo programuotoju. Nuo 1996 žurnalo Būdas (iki 2019 Liaudies kultūra) Bendrųjų kultūros klausimų ir mitologijos skyriaus redaktorius. 2005–07 Kultūros, filosofijos ir meno instituto Baltų kultūros skyriaus jaunesnysis, nuo 2007 – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo, nuo 2014 – vyresnysis mokslo darbuotojas. 2007–14 Vilniaus universitete dėstė lietuvių religiją ir mitologiją.

Dainius Razauskas (2014)

Veikalai

Parašė mokslines monografijas Ryto ratų ritimai: pagrindinio kosmologinio modelio rekonstrukcija su etimologiniais priedainiais (2000), Vėjkas: Lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wœjug/wœjyg) (2004), Vytis simbolikos požiūriu: Baltas raitelis su iškeltu kalaviju (2008), Krosnis mitologijoje (2011), Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo (skaitmeninis variantas, 2014, knyga 2016), Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: Pastabos paraštėse, Maironis: Praamžės tradicijos dainius (abi 2016), Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu (2018), Blindė: Medis‑moteris mitologijoje (2020), Sielos namai: Namų samprata ir vertinimas dvasinėje tradicijoje (2021), mokslo populiarinamąją knygą Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje (2017).

Iš latvių kalbos išvertė P. Šmito knygą Latvių mitologija (2004). Knygos Upanišados (iš sanskrito išvertė A. Beinorius, 2006 22013) mokslinis redaktorius.

Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje paskelbė per 150 mokslo straipsnių.

Grožinė kūryba

Parašė novelių (rinkinys Pro langą 1990), sentencijų ir mokymų (rinkinys Pavasario daina 2010).

Apdovanojimai

J. Basanavičiaus premija (2016).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką