Daiva Račiūnaitė‑Vyčinienė

Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė

Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė

Račinaitė‑Vỹčinienė Daiva 1962 06 03Vyžulionys (Vilniaus rj.), lietuvių etnomuzikologė, pedagogė, liaudies dainų atlikėja. Dr. (hum. m., 1993). Europos etnomuzikologijos seminaro (nuo 2003), Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos narė (nuo 2010). 1985 baigė Lietuvos konservatoriją (folkloro specializaciją pas L. Burkšaitienę), 1989 – Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos instituto folkloro aspirantūrą (I. Zemcovo mokinė). 1985–93 dirbo Lietuvos muzikos akademijos Liaudies muzikos laboratorijoje (1988–91 vedėja). Nuo 1989 dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (iki 1992 Lietuvos konservatorija, 1992–2004 Lietuvos muzikos akademija), nuo 2001 Etnomuzikologijos katedros vedėja; profesorė (2011). 1993–2012 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto, nuo 2014 Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus vyresnioji (nuo 2010 vyriausioji) mokslo darbuotoja.

Moksliniai interesai: Europos tradicinė polifonija, sutartinės ir kitos lietuvių daugiabalsiškumo rūšys, folkloro atlikimo ypatumai, folkloras vaikų muzikinio ugdymo sistemoje, mitologija, pasaulėžiūra; (etno)lingvistika, šiuolaikinės folkloro interpretacijos formos ir kita.

Dalyvauja Europos daugiabalsės muzikos tyrimų centro veikloje, Vokalinės polifonijos tyrimų centro Tbilisyje narė, nuolatinė Vokalinės polifonijos tyrėjų simpoziumų dalyvė. Skaitė mokslinius pranešimus, paskelbė studijų Lietuvoje ir Europos kitose valstybėse.

Vadovauja sutartinių giedotojų grupei Trys keturiose (nuo 1986; įrašė ir išleido 3 kompaktines plokšteles ir 1 skaitmeninį vaizdo diską), rūpinasi sutartinių sklaida Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose Baltica, Smithsonian folkloro festivalyje Vašingtone (1998), tarptautiniuose festivaliuose Najstarsze pieśni Europy Liubline (1999), Nordisches Klang Greifsvalde (1996), Etnomuzikologija i izvođaštvo: Sloveni, Baltik, Balkan Belgrade (2008), šiuolaikinės muzikos festivaliuose Maerzmusik Berlyne, Jauna muzika, Gaida (visi 2003), Festival 4020 [mehr als musik] minimal: maximal Linze (2008), TonLagen Dresdene, Baltic Festival Briugėje (abu 2010) ir kituose.

Atliko sutartines ir kompozitorių A. Martinaičio, R. Mažulio, A. Jasenkos, R. Merkelio, L. Rimšos ir L. Paulauskio kūrinius, sukurtus šiems festivaliams. Koncertavo Europos valstybėse, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Nuo 1986 dalyvauja folkloro ansamblio Visi (vadovas vyras E. Vyčinas) koncertinėje ir kitoje veikloje. 1985–96 Vilniaus naujosios muzikos ansamblio (vadovas Š. Nakas) narė.

Sudarė ir parengė 14 muzikinio folkloro kompaktinių plokštelių ir skaitmeninių vaizdo diskų. Rengia televizijos ir radijo laidas. Parengė bylą sutartinėms patvirtinti UNESCO globojamu žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru (UNESCO paskelbta 2010 11 16). Tarptautinių folkloro festivalių Skamba skamba kankliai, Baltica viena rengėjų, Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis komisijos pirmininkė (nuo 2007). Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (nuo 2006) ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės Lituanistika ekspertė (nuo 2007).

Knygos

Parašė knygas Sutartinių atlikimo tradicijos (2000), Lithuanian Polyphonic Songs. Sutartinės (2002), muzikos vadovėlį V klasei Mano muzika (1999, su A. Dikčiumi), sutartinių pradžiamokslį Kokių giedosim, kokių sutarysim? (2004), Kadu buva, kadujo (2011).

Apdovanojimai

J. Basanavičiaus premija (2002; su E. Vyčinu), Lietuvos nacionalinė premija (2021).

768

-Vyčinienė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką