daktiliniai ženklai: 1 – vaizdas iš žiūrovo pusės, 2 – vaizdas iš kalbančiojo pusės, 3 – pirštai nukreipti į žiūrovo pusę

daktilològija (daktilo… + gr. logos – žodis, mokslas), pirštų (daktilinė) abėcėlė; kurčiųjų ir bendraujant su kurčiaisiais vartojama pirštų (daktilinė) kalba. Daktilinę abėcėlę sudaro tam tikra tvarka, pagal konkrečios kalbos raidyno analogiją, išdėstyti daktiliniai ženklai – daktilemos (pirštais rodomos raidės). Ženklų yra tiek, kiek vienos ar kitos kalbos abėcėlėje raidžių, kai kurios daktilemos pagal konfigūraciją kopijuoja raidės grafinį vaizdą (įvairių šalių daktilinėse abėcėlėse kai kurios daktilemos yra tokios pat kaip raidės). Daktilemos dažniausiai rodomos dešinės rankos pirštais, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ir kai kuriose kitose šalyse – abiejų rankų pirštais. Daktilinė kalba yra žodinės kalbos forma, iš dalies panaši į sakytinę (kurtieji bendraudami vartoja daktilinę kalbą analogiškai kaip girdintieji – sakytinę), išoriškai primena rašomąją (laikomasi ortografijos taisyklių, tik žodis sudedamas ne iš raidžių, bet iš daktilemų). Kai kuriose šalyse (Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje ir kitose) yra daktilinių abėcėlių, skirtų akliesiems-kurtiesiems. Dauguma aklųjų-kurčiųjų daktilinių ženklų yra analogiški kurčiųjų daktilinės abėcėlės ženklams, tik aklieji-kurtieji daktilinius ženklus suvokia haptiniu būdu (lytėdami rankas), kurtieji – rega. Ugdant kurčiuosius žodiniu metodu daktilinė kalba yra viena pagrindinių žodinės kalbos mokymo priemonių. Vaikai, mokantys daktilologiją, greičiau išmoksta skaityti ir rašyti, nes turi įgiję ženklų analizės ir sintezės įgūdžių.

Pavaizduoti raides rankų pirštais Europoje bandyta jau 16 amžiuje. Vienos rankos pirštų abėcėlės ypač paplito Europoje ir Amerikoje. 1963 pradėta vartoti tarptautinė daktilinė abėcėlė, sudaryta lotynų raidyno pagrindu.

LIETUVIŲ daktilinę abėcėlę sudaro 32 ženklai. Daugelis jų panašūs į lietuviškas spausdintas raides, primena jų kontūrus, grafinį vaizdą (c, d, i, y, j, l, t, v, z, ž ir kita), kiti – panašūs į kitų šalių daktilinius ženklus (a, f, k, o ir kitus), dar kiti ženklai yra sąlyginiai, rodomi vienos rankos (dešinės ar kairės) pirštais. Daktilinė kalba naudojama ir kai kuriose LRT televizijos laidose.

757

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką