Juknevičitė Dalia 1935 03 01Kaunas 1975 02 25Detroit (palaidota Čikagoje), teatro aktorė, režisierė, dailininkė. R. Juknevičiaus duktė.

Dailė

Tapybos mokėsi A. Elskaus studijoje Čikagoje. 1957 baigė Čikagos meno institutą, stažavo Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Nuo 1958 A. Valeškos studijoje Čikagoje kūrė daugiausia vitražus ir mozaikas. Sukūrė iliustracijų A. Mackaus, L. Sutemos poezijos knygoms.

Teatras

1965 baigė Goodmano teatro studiją Čikagoje; studijuodama vaidino šiame teatre (Doli – Ana Karenina, pagal L. Tolstojų, Kaimietė – B. Brechto Motušė Kuraž ir jos vaikai, Motina – Rasiomonas, pagal R. Akutagavą). Lietuvių dramos sambūriuose, literatūros vakaruose daugiausia režisavo lietuvių moderniosios dramaturgijos kūrinius: K. Ostrausko Kvartetas, Pypkė (vaidino Pypkę), Barzda (vaidino Onytę), Duobkasiai (vaidino Jauną Moterį), A. Škėmos Šventoji Inga (vaidino Ingą), Ataraxia (vaidino Ponią), Živilė. Skaitė literatūros kūrinius Margučio radijo programos laidoje Pelkių žiburėlis.

1706

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką