Kuzinienė Dalia 1960 10 22Kaunas, lietuvių literatūrologė. Dr. (hum. m., 1999). 1984 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių filologiją). 1985–99 dirbo Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 1991–99 Išeivijos literatūros skyriaus vedėja. 1988–94 dėstė Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Nuo 1990 dėsto Vytauto Didžiojo universitete, 2009–16 Lietuvių literatūros katedros vedėja; profesorė (2015). 1998–2000 Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja, nuo 2000 vyresnioji mokslo darbuotoja. Stažavo Ilinojaus universitete Čikagoje (1996, 2009), Helsinkio universitete (2011). Nuo 2010 žurnalo Oikos redaktoriaus pavaduotoja.

Dalia Kuizinienė

Veikalai

Parašė monografijas: Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945–1950 metais (2003), Laisvas žodis laisvame pasaulyje: atviro žodžio mėnraštis „Akiračiai“ 1968–2005 m. (su D. Dapkute, 2010). Išleido interviu su išeivijos rašytojais ir straipsnių rinkinį Laiko jungtys (2021). Sudarė B. Vaškelio (Žvilgsnis iš atokiau 3 t. 2004–12), L. L. Mockūno (Nelygiagretės paralelės, su D. Dapkute, 2007), K. Keblio (Smulki kritikos rasa 2011) straipsnių rinkinius, knygas Modernioji lietuvių egzilio proza (2006), Vinco Trumpos korespondencija (su D. Dapkute, 2013). Sudarė ir parašė skyrius knygoms Trumpa lietuvių literatūros istorija = A brief history of Lithuanian literature, Lietuvos kultūros istorija (History of Lithuanian culture, abi 2014). Parašė ir sudarė mokomųjų knygų. Paskelbė apie 100 straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką