Dãnijos švietmas

Danijos teritorijoje 826 įsteigta pirmoji mokykla. 12–13 amžiuje pradėtos steigti gramatinės mokyklos, priklausančios bažnyčioms. Iki 18 amžiaus švietimą tvarkė Bažnyčia (miestuose vaikai buvo mokomi skaityti ir rašyti). 1708 priimtas įstatymas steigti kaimo mokyklas (iki 1720 įkurta 240 mokyklų). 1736 įvestas pirmasis privalomas šešiametis (vaikams nuo 5 metų), 1814 – septynmetis pradinis mokymas (vaikams nuo 6 metų). Nuo 1791 mokytojai buvo rengiami seminarijose. Mokyklas išlaikė parapijų gyventojai (nuo 1856 rėmė ir valstybė). 18 amžiaus pabaigoje pradėjo veikti berniukų ir mergaičių privačios mokyklos miestuose, nuo 1850 – kaimuose. 1820 įsteigta pirmoji privati, 1919 – valstybinė ikimokyklinė įstaiga. 1903 mokyklų reforma sudarė švietimo sistemos, veikusios iki 20 amžiaus šešto dešimtmečio, pagrindą. 1971 įvestas privalomas nemokamas devynmetis mokymas 7–16 metų vaikams, pradėtos steigti liaudies mokyklos.

Švietimui vadovauja Švietimo ministerija. Liaudies mokyklą sudaro neprivalomos parengiamosios klasės (vaikams nuo 5 metų, 21 a. pradžioje lankė 94 % šio amžiaus vaikų), pagrindinis mokymas (9 metai) ir 1 metų neprivalomas kursas. Baigę 9 arba 10 klasių gali mokytis aukštesniosiose bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose (trimetėse gimnazijose arba 2–3 metų kursuose) arba profesinio rengimo mokyklose. 2001 buvo 2580 ikimokyklinių įstaigų (194 640 vaikų, 32 500 pedagogų), 31 110 parengiamųjų klasių (78 540 mokinių, 3700 mokytojų). 2000 buvo 1730 valstybinių liaudies mokyklų, 450 privačių mokyklų (673 140 mokinių, 59 510 mokytojų), 150 valstybinių ir 18 privačių aukštesniųjų bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų (63 970; 8900), 230 profesinių mokyklų (84 120; 9000).

Suaugusiųjų švietimo ir papildomo ugdymo sistemą sudaro aukštesniosios liaudies mokyklos, municipalinės jaunimo, žemės ūkio mokyklos.

Kopenhagos universiteto vienas pagrindinių pastatų žiemą

Aukštasis mokslas įgyjamas universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose. 2000 buvo 190 aukštųjų mokyklų, iš jų 5 universitetai (202 820 studentų, 10 000 dėstytojų). Svarbiausios aukštosios mokyklos: Kopenhagos universitetas (įkurtas 1479), Technologijos (įkurta 1829), Farmacijos (įkurta 1857), Veterinarijos ir žemės ūkio (įkurta 1858) aukštosios mokyklos (visos Kopenhagoje), Århuso (įkurtas 1928), Odensės (įkurtas 1964), Roskildės (įkurtas 1972), Ålborgo (įkurtas 1974) universitetai.

Moksliniai tyrimai buvo pradėti 15 amžiuje. Astronomas T. Brahe 1576 Hveno saloje įkūrė Uranienborgo observatoriją (pirmąjį mokslo centrą Europoje). 17 amžiuje mokslo centru tapo Kopenhagos universitetas. Svarbiausios mokslo įstaigos: Danijos karališkoji mokslų ir literatūros akademija (įkurta 1742), Gamtos mokslo skatinimo (įkurta 1824), Šiaurės senienų (įkurta 1825), Gamtos istorijos (įkurta 1833), Danijos istorijos (įkurta 1839), Botanikų (įkurta 1840) draugijos, Technologijos akademija (įkurta 1937) ir kita.

Didžiausios bibliotekos: Kopenhagoje – universiteto (įkurta 1482), Danijos karališkoji biblioteka (įkurta 1653), Botanikų draugijos (įkurta 1752), Århuso nacionalinė (įkurta 1902), Odensės universiteto (įkurta 1965). Svarbiausi muziejai: Nacionalinis (įkurtas 1807), menų (įkurtas 1896), šiuolaikinio meno (įkurtas 1996; visi Kopenhagoje), Danų etnografinis (įkurtas 1885).

Danijos kultūra

2271

Danija

Danijos gamta

Danijos gyventojai

Danijos konstitucinė santvarka

Danijos partijos ir profsąjungos

Danijos ginkluotosios pajėgos

Danijos ūkis

Danijos istorija

Danijos santykiai su Lietuva

Danijos literatūra

Danijos architektūra

Danijos dailė

Danijos muzika

Danijos choreografija

Danijos teatras

Danijos kinas

Danijos žiniasklaida

Danijos lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką