dárbo teològija, Katalikų Bažnyčios viena teologijų, nagrinėjanti žmogaus veiklą Biblijos, Bažnyčios oficialaus mokymo (magisteriumo) požiūriu. Darbą traktuoja kaip Dievo kuriamosios veiklos tąsą, pabrėžia, kad darbu žmogus įprasmina savo būtį žemėje ir išsiskiria iš visos kūrinijos. Darbo teologija yra katalikų socialinės doktrinos pagrindas. Apie darbą kalbama pastoracinėje konstitucijoje Gaudium et spes, enciklikose Mater et magistra, Laborem exercens. Dar Bažnyčios socialinis mokymas.

114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką