Barõnas Darius 1973 06 17Vilnius, lietuvių istorikas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (2015). Dr. (hum. m., 2001).

Išsilavinimas ir veikla

1995 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1995 dirba Lietuvos istorijos institute.

Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: Lietuvos Metrika, krikščionybė Lietuvoje 13–18 a., Vilnius 14–18 a., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pranciškonai ir stačiatikių kultūra, Europos vidurinių amžių ir Rusijos istorija.

Publikacijos

Svarbiausi veikalai: Trys Vilniaus kankiniai: istorija ir gyvenimas (2000), Krikščionybės Lietuvoje istorija (su kitais, 2006), Lietuvos istorijos 2 tomas: geležies amžius (su kitais, 2007) ir 3 tomas: XIII a.–1385 (su A. Duboniu ir R. Petrausku, 2011), Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a. (2010, italų kalba 2017), Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda (su D. Mačiuliu, 2010), Lietuvos konversija: nuo pagonių barbarų iki vėlyvųjų viduramžių krikščionių (The Conversion of Lithuania: from Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, su S. C. Rowellu, 2015). Vienas kolektyvinės monografijos Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas (2017) autorių. Lietuvos ir užsienio leidiniuose paskelbė apie 50 mokslinių straipsnių.

Darius Baronas

Spaudai parengė: Lietuvos Metrikos 530 (su L. Jovaiša, 1999) ir 37 knygą (2011), Bazilijonų redakcijos Trijų Vilniaus kankinių kankinystės aprašymas iš metropolito Leono Kiškos rankraščio (2016). Sudarė mokslo leidinius: Pirmieji pranciškonų žingsniai Lietuvoje XIII–XVII a. (2006), Istorijos šaltinių tyrimai (su D. Antanavičiumi, 1 tomas, 2008), Žemaičių krikštas: tyrimai ir refleksija (2013).

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (2021).

-Darius Baronas

1317

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką