Kuolỹs Darius 1962 06 17Vilnius, lietuvių literatūrologas, kultūrologas, visuomenės veikėjas. Dr. (hum. m., 1992).

Darius Kuolys

1985 baigęs Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą) jame dėsto; docentas (1994). 1988–1990 su kitais leido vieną pirmųjų Atgimimo laikotarpio visuomeninių kultūrinių leidinių žurnalą Sietynas. 1990–92 kultūros ir švietimo ministras. Lietuvos švietimo reformos vienas iniciatorių ir vykdytojų. 1993–98 projekto Švietimas Lietuvos ateičiai valdybos pirmininkas. 1993–98 ir nuo 2003 dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, 1993–98 direktoriaus pavaduotojas, nuo 2003 vyresnysis mokslo darbuotojas. 1998–2003 Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas. 2004–12 Pilietinės visuomenės instituto direktorius, nuo 2006 pilietinės organizacijos Piliečių santalka steigėjas ir tarybos narys. Nuo 2012 partijos Lietuvos sąrašas pirmininkas.

Veikalai

Išleido knygą Asmuo, tauta, valstybė LDK istorinėje literatūroje (1992), joje aptarė Renesanso ir baroko istorinės ir visuomeninės minties raidą Lietuvoje ir šių epochų kultūrinius savitumus, įvertino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rašytinį palikimą pasaulėžiūros ir idėjinių sampratų kaitos požiūriu. Šiuos tyrimus tęsia, esmines perskyras tarp senosios ir dabartinės Lietuvos nagrinėjamos trilogijoje Res. Lituana. Kunigaikštystės bendrija. Pirmoji knyga. Respublikos steigimas (2009). Dar išleista esė rinktinė Apie Respubliką (sudarė Gediminas Mikelaitis, 2022), akademiniuose ir esė tekstuose nagrinėjama respublikos ir laisvės idėjos, bendruomenės tapatybės, istorinio pasakojimo, švietimo, Lietuvos santykių su Rusija ir Lenkija klausimai.

Darius Kuolys

Sudarė ir parengė LDK raštijos įvairių šaltinių publikacijų (knygoje A. Vijūkas-Kojalavičius Lietuvos istorijos įvairenybės 2 dalys 2003–2004).

532

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką