Stalinas Darius 1970 02 26Panevėžys, lietuvių istorikas. S. Staliūno sūnus. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2021). Dr. (hum. m., 1997).

Išsilavinimas ir veikla

1993 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1992 dirba Lietuvos istorijos institute, nuo 2000 direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu. 1997 pradėjo dėstyti Klaipėdos universitete, 2015 – Vilniaus universitete, 2002–04 dėstė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, 2008–10 – Europos humanitariniame universitete Vilniuje. Stažavo ir dėstė užsienyje: Laisvajame Berlyno universitete (1996), Kylio universitete (2001), Tiubingeno universitete (2005), Žydų mokslo institute Niujorke (YIVO; 2010), Miuncheno universitete (2011–12).

2009–10 Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro mokslinės tarybos pirmininkas, 2013–15 priklausė Herderio instituto Marburge Mokslo tarybai. Lietuvos istorikų komiteto ir Lietuvos–Rusijos istorikų komisijos narys.

Tyrimų sritys ir publikacijos

Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: sociokultūriniai ir politiniai procesai Lietuvoje 19 a., Rusijos imperijos etnopolitika buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse.

Svarbesni veikalai: Lietuvių Atgimimo istorijos studijos: visuomenė be universiteto? (16 tomas, 2000), Savas ar svetimas paveldas?: 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta (2008), Rusinimas: Lietuva ir Baltarusija po 1863 metų (2009), Atvirkštinė unija: iš katalikybės ir stačiatikybės santykių Rusijos imperijoje istorijos. 1840–1873 (Obratnaja unija: iz istorii otnošenij meždu katolicizmom i pravoslavijem v Rossijskoj imperii. 1840–1873, su Michailu Dolbilovu, 2010), Kas laimėjo Žalgirio mūšį?: istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje (su kitais, 2012), Dienos priešai: antisemitizmas ir antižydiškas smurtas carinėje Lietuvoje (Enemies for a day: Antisemitism and Anti‑Jewish Violence in Lithuania under the Tsars 2015), Lietuvių nacionalizmas ir Vilniaus klausimas, 1883–1940 (Lithuanian Nationalism and the Vilnius Question, 1883–1940, su Dangiru Mačiuliu, 2015), Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga–1940 m.) (su D. Mačiuliu, 2015). Lietuvos ir užsienio leidiniuose paskelbė daugiau kaip 90 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių.

Sudarė leidinius: Lietuvių Atgimimo istorijos studijos (su V. Sirutavičiumi, 17 tomas, 2001), Istorijos studijos (Studie Historica, 8 tomas, su kitais, 2001), Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis (2002), Raidžių draudimo metai (2004), Dingęs Lietuvos žydų pasaulis (The Vanished World of Lithuanian Jews, su kitais, 2004), „Žydų klausimas“ Lietuvoje XIX a. viduryje (su V. Sirutavičiumi, 2004), Kai ksenofobija virsta prievarta: lietuvių ir žydų santykių dinamika XIX a.–XX a. pirmojoje pusėje (su V. Sirutavičiumi 2005), Žydai Lietuvos ekonominėje‑socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento (su V. Sirutavičiumi, 2006), Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje (2015), 1863–1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis (su Z. Medišauskiene, 2016).

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (2016).

-Darius Staliūnas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką