Daržiniñkai, gatvinis kaimas Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, Valkininkų seniūnijoje, 5 km į pietryčius nuo Valkininkų. 40 gyventojų (2011). Biblioteka (nuo 1950).

Istorija

1920–39 priklausė Lenkijos valdomo Vilniaus krašto Valkininkų valsčiui. Po I pasaulinio karo veikė lietuvių Šv. Kazimiero draugijos skyrius (išlaikė vaikų darželį, 1933 turėjo apie 100 narių, 1936 lenkų valdžia jį uždarė). 1934 kaime gyveno 247 žmonės. Per II pasaulinį karą, 1943 rudenį, kaime susikūrė apie 15 vyrų savisaugos būrys (į savisaugą įsitraukė dauguma vyrų). Savisaugininkai trukdė sovietiniams partizanams veikti Rūdininkų girios pietvakariniame pakraštyje (Valkininkų apylinkėse), plėšti Daržininkų ir kitų kaimų gyventojų turtą, nepakluso reikalavimui nusiginkluoti. 1943 10 viduryje per susirėmimą nukovė sovietinių partizanų būrio vadą.

1943 11 04 iš Margirio ir Perkūno sovietinių partizanų (daugiausia per fronto liniją permestų SSRS kariuomenės desantininkų ir pabėgusių sovietinių karo belaisvių) sudaryta grupė (apie 50 žmonių), vadovaujama A. Barausko, puolė ir padegė kaimą. Daržininkų savisaugininkai neleido užpuolikams įsiveržti į kaimą ir privertė juos trauktis. Visai arba iš dalies sudegė 20 sodybų (iš 60), pradinė mokykla. Po užpuolimo Daržininkų savisaugininkai kaimo apsaugą sustiprino (geriau apsiginklavo, kasnakt ėjo sargybą). 1944 pavasarį Rūdninkų girioje pagausėjus sovietinių partizanų, kilo grėsmė, kad Daržininkai bus sunaikinti kaip Kaniūkai. Po ilgų derybų su sovietiniais partizanais 1944 05 29 Daržininkų savisaugininkai nusiginklavo (prieš tai dalis jų iš kaimo pasitraukė).

1954–63 Daržininkai buvo Pašalčių, 1968–75 – Daržininkų apylinkės centras. 1959 buvo 245, 1970 – 184, 1979 – 140, 2001 – 78 gyventojai.

2574

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką