Davanos, Davaináičiai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų giminė. Visgirdo sūnus Davaina buvo vienas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos Vilniaus–Radomo susitarimo (1401) liudytojų. Alekna Davainaitis (m. 1464) iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio 1434 gavo valdų Naugarduko apskrityje (paviete), 1435 paskirtas Lydos vietininku. Su broliu Andriumi rėmė Kazimiero Jogailaičio kandidatūrą į didžiuosius kunigaikščius, už tai iš jo gavo valdų Žemaitijoje, Palenkėje, Voluinėje. Nuo 1452 Brastos seniūnas, nuo 1459 Trakų kaštelionas. Andrius minimas 1438 kaip Drohičino seniūnas. 1440 vyko pas Lenkijos karalių Vladislovą Varnietį – prašė leisti jo jaunesniajam broliui Kazimierui užimti Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą. Tapo Gardino vietininku. Sprendžiant Voluinės priklausomumo Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei ar Lenkijai klausimą 1452 su Mykolu Mintautaičiu atstovavo Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei Sieradzo (Lenkija) suvažiavime.

Davainų herbas (iš A. Kojalavičiaus-Vijūko knygos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų herbynas, vadinamas Nomenklatorius, išspausdintos 1905 Krokuvoje; Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Andriaus sūnus Jonas (m. 1499) nuo 1478 buvo Valkavisko vietininkas, nuo 1492 didžiojo kunigaikščio dvaro maršalka. Jokūbas (m. 1500), manoma, Andriaus jauniausiasis brolis, 1481–99 buvo Drohičino seniūnas, 1494–99 dvaro maršalka.

Jokūbo sūnaus Eišiškių vietininko Andriaus (m. 1527) sūnus Stanislovas (m. 1566 Liubline) buvo Merkinės seniūnas, nuo 1562 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakamaris. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto nurodymu Dubingiuose gydė ir slaugė jo žmoną Barborą Radvilaitę. Už gerą tarnybą gavo valdų, 8 seniūnijas.

Stanislovo giminaitis Stanislovas (m. 1573) nuo 1530 buvo valdovo Žygimanto Senojo rūmininkas. Vedęs Žemaičių seniūno Jono Radvilos dukterį Petronėlę (1526–64) susigiminiavo su didikais Radvilomis, Kiškomis. Nuo 1542 Polocko vaivada. 1563 Rusijos kariuomenei užėmus Polocką pateko į nelaisvę, iki 1567 vidurio laikytas Maskvoje.

84

-Davaina; -Davainaitis; -Visgirda; -Alekna Davainaitis; -Andrius Davaina; -Jokūbas Davaina; -Jonas Davaina; -Stanislovas Davaina

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką