Dayton (Detonas), miestas Jungtinių Amerikos Valstijų šiaurės rytuose, Ohajo valstijoje, į šiaurės rytus nuo Cincinnati.

Dayton

140 400 gyventojų (2019); 3320 km2 ploto Daytono‑Ketteringo metropolinėje statistinėje teritorijoje (jai dar priklauso Miamisburgo, Xenijos, Fairborno, Oakwoodo, Vandalijos miestai) 807 600 gyventojų.

Daytonas įsikūręs prie Miami (Ohajo intakas), Stillwaterio ir Mado upių santakos. Vandalijos oro uostas. Lėktuvų ir automobilių dalių, staklių, šaldymo įrangos, oro kondicionierių, kasos aparatų gamyba. Elektronikos, popieriaus (koncernas Mead), gumos, poligrafijos pramonė. Aeronautikos pramonės tyrimų centras; brolių W. ir O. Wrightų pirmųjų aviacijos eksperimentų vieta. Wrightų‑Pattersono karinių oro pajėgų bazė. 2 universitetai (įkurti 1850 ir 1967). Teologijos seminarija (įkurta 1871). Meno institutas. Gamtos istorijos muziejus. Simfoninis orkestras. Carillono parkas (jame – parodų ir koncertų salės).

Istorija

Įkurtas 1796, miesto teises gavo 1805. 1995, po 3 mėnesius čia vykusių derybų, parengta karą Bosnijoje ir Hercegovinoje baigusi Daytono taika.

Lietuviai

1902 Daytone gyveno apie 300 lietuvių. 1902 įsteigta Šv. Petro šalpos draugija 1909 nupirko žemės sklypą lietuvių bažnyčiai (pašventinta 1915); 1909 įsteigta Šv. Kryžiaus parapija. 1914 įsikūrė Susivienijimo lietuvių Amerikoje kuopa, Moterų šalpos draugija, 1917 – Vyčių (apie 1920 turėjo orkestrą), Lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje kuopos. 1915–35 veikė teatro būrelis. 1915–23 veikė Šv. Mykolo šalpos draugija, 1919–29 ir po 1940 – Lietuvių darbininkų sąjungos kuopa. 1921 įsteigtas Lietuvių demokratų socialus klubas. 20 a. pabaigoje veikė JAV lietuvių bendruomenės Daytono skyrius, lietuvių tautinių šokių grupė Vėjeliai, Daytono lietuvių bendruomenė Sąryšis (įkurta 1928 kaip Lietuvių Romos katalikų draugijų sąryšis, kurį sudarė parapijos ir organizacijų atstovai, jis atstovavo Daytono lietuviams BALF ir ALT). 1914 Daytone gyveno apie 2600, 20 a. 6 dešimtmetyje apie 700 lietuvių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką