debesijà, debes kompiutèrija (angl. Cloud computing), interneto paslaugų visuma, jungianti įvairiuose serveriuose esančius informacijos išteklius ir programinę įrangą, sudaranti sąlygas jais naudotis. Debesų kompiuterijos apibūdinimas apima dviejų tipų technologijas: debesis vaizduoja tinklą bei tinklinį susijungimą, o kompiuterija – su kompiuteriu susijusius resursus, programas bei paslaugas. Teikiami keli paslaugų modeliai: viešasis debesis (angl. public cloud). Šiuo atveju įmonės nariai gali naudotis debesiu, kuriuo naudojasi ir kiti, pvz., platforma Dropbox. Čia patogumą ir saugumą nemenkai lemia „kaimynai“, tačiau jei jie patikimi ir imamasi atitinkamų saugumo priemonių, toks modelis praktiškas. Kitas modelis – privatus debesis (angl. private cloud). Tai debesų kompiuterija, kuria individualiai rūpinasi vos vienas naudotojas (prieigos savininkas, įmonė). Tai reiškia, kad nėra minėtų „kaimynų“, su kuriais tektų dalintis resursais, todėl šis modelis neretai yra saugesnis vien dėl potencialių kenkėjų kiekio. Privatų debesį galima įsirengti ir įmonės viduje, tačiau gerokai pigiau ir patogiau yra nuomotis jį iš šios paslaugos teikėjų, pvz., RackRay, taupant tiek virtualius informacinių technologijų resursus, tiek įrangai pirkti skirtas lėšas. Dar vienas modelis – mišrus debesis (angl. hybrid cloud). Kaip ir nurodo pavadinimas, tai – hibridinis variantas. Šiuo atveju įmonė gali svarbiausias programas laikyti privačiame, o mažiau svarbias, naudojamas didesnio naudotojų kiekio, – viešame debesyje. Virtuali kompiuterija gali būti skirstoma ir dar kitu atžvilgiu – pagal paslaugų lygį. Tokiu atveju vartojamos 3 santrumpos, reiškiančios debesijos paslaugų rūšį (nuo aukščiausio iki žemiausio lygio): SaaS (angl. Software as a Service; programinė įranga kaip paslauga; programos verslui), PaaS (angl. Platform as a Service; platforma kaip paslauga; skirta programuotojams) ir IaaS (angl. Infrastructure as a Service; infrastruktūra kaip paslauga; ištekliai). SaaS – programos debesyje, kuriomis gali viešai naudotis visi, turintys prie jų prieigą, mokėdami ne už programą, bet už prieigą (pvz., Google Docs, Gmail). Naudotojas tiesiog naudojasi programomis, nesirūpina nei techninės, nei programinės įrangos priežiūra, bet turi mažiausiai laisvės keisti programų veikimą – jos yra tokios, kokias pateikia debesijos paslaugų teikėjas (su galimais minimaliais konfigūracijos keitimo nustatymais). PaaS yra platformos debesyje nuoma, kuri naudojama programoms kurti ir konfigūruoti. Klientai tokią terpę gauna kartu su operacine sistema, kitokiais įrankiais. Klientas debesijos platformoje pagal jos teikiamas galimybes pats kuria sau reikalingą programinę įrangą. Šiame lygyje klientas gauna didesnę programinės įrangos pritaikymo bei konfigūravimo laisvę, bet t. p. ir didesnę programinės įrangos priežiūros naštą. IaaS – infrastruktūra, pats žemiausias debesijos paslaugų lygmuo – debesyje esančių išteklių, techninės įrangos nuoma. Šiame lygyje paslaugų naudotojas turi daugiausia kontrolės, bet t. p. turi rūpintis operacinės sistemos bei programų priežiūra ir veikimo užtikrinimu.

Debesų kompiuterijos koncepcijos pradininkas buvo Johnas McCarthy (Jungtinės Amerikos Valstijos), pirmosios debesų kompiuterijos paslaugas pradėjo teikti bendrovės Google ir Amazon.

2727

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką