Karvẽlis Deimantas 1969 01 21Tarakai (Ukmergės rj.), lietuvių istorikas, pedagogas. Dr. (hum. m., 2009).

Išsilavinimas ir veikla

1993 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1993 Vilniaus mokyklų mokytojas; istorijos mokytojas ekspertas (2014). 1993–94 dirbo ir Lietuvos istorijos institute. 1994 pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginiame universitete (2011–18 Lietuvos edukologijos universitetas, nuo 2018 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), nuo 2003 jame dėsto, nuo 2008 buvo Istorijos fakulteto mokslo ir plėtros prodekanas; docentas (2010). 1995–2008 (su pertraukomis) stažavo Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institute Varšuvoje, Vroclavo ir Varšuvos universitetuose, Rusijos pedagoginiame A. I. Gerceno universitete Sankt Peterburge, Baltarusijos mokslų akademijos Istorijos institute Minske.

Tyrimų sritys ir publikacijos

Mokslinių tyrimų sritys: lokalioji istorija; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai Radvilos; įvairių socialinių ir konfesinių grupių istorinė atmintis; Lietuvos Protestantų Bažnyčios istorija; dvarų paveldas; taikomoji istorija.

Svarbesnės mokslo publikacijos: 1645 m. Juzefo Naronovičiaus‑Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis: Radvilų valdos istorija ir kartografija (su R. Ragauskiene, 1997), Iš Radvilų giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547–1808 m. (su R. Ragauskiene, 2009), Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 m. (2015), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mikropasaulis: Radvilų Kėdainių visuomenė (XV–XVIII a.) (su R. Ragauskiene ir A. Ragausku, 2022), Tarp pašaukimo ir profesijos: evangelikų reformatų dvasininkai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII amžiuje (su R. Ragauskiene ir A. Ragausku, 2023). Vienas monografijos Linkuva (2018) autorių. Paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių ir daugiau kaip 70 mokslo populiarinamųjų straipsnių.

Parašė knygas: Biržų istorijos apybraižos (su kitais, 2006), Lietuva, 1009–2009 (su kitais, elektroninis leidimas, 2009 22013), Kovų istorijos: nuo seniausių laikų iki XX amžiaus (su R. Batūra, 1 knyga, 2009), Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmai (su kitais, 3 dalys, 2010–12), Disputai: idėjos, vizijos (skiriama Reformacijos 500 metų jubiliejui) (su S. Kregžde, 2017). Parengė vadovėlius Istorijos vadovėlis VIII klasei (su kitais, 2 dalys, 2010), Istorijos vadovėlis IX klasei (su kitais, 1 dalis, 2010 22012), kelionių vadovą Tarptautinis kunigaikščių Radvilų kelias (2015). Sudarė knygą Raimonda Ragauskienė: bibliografijos rodyklė, 1991–2018 (su A. Ragausku, 2018).

-Deimantas Karvelis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką