Karvẽlis Deimantas 1969 02 21Tarakai (Ukmergės rj.), lietuvių istorikas, pedagogas. Dr. (hum. m., 2009).

Išsilavinimas ir veikla

1993 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1993 Vilniaus mokyklų mokytojas; istorijos mokytojas ekspertas (2014). 1993–94 dirbo ir Lietuvos istorijos institute. 1994 pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginiame universitete (2011–18 Lietuvos edukologijos universitetas, nuo 2018 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), nuo 2003 jame dėsto, nuo 2008 buvo Istorijos fakulteto mokslo ir plėtros prodekanas; docentas (2010). 1995–2008 (su pertraukomis) stažavo Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institute Varšuvoje, Vroclavo ir Varšuvos universitetuose, Rusijos pedagoginiame A. I. Gerceno universitete Sankt Peterburge, Baltarusijos mokslų akademijos Istorijos institute Minske.

Mokslinių tyrimų sritys: lokalioji istorija, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai Radvilos, įvairių socialinių ir konfesinių grupių istorinė atmintis, Lietuvos Protestantų Bažnyčios istorija, dvarų paveldas, taikomoji istorija.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: 1645 m. Juzefo Naronovičiaus‑Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis: Radvilų valdos istorija ir kartografija (su R. Ragauskiene, 1997), Iš Radvilų giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547–1808 m. (su R. Ragauskiene, 2009), Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 m. (2015); vienas monografijos Linkuva (2018) autorių. Paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių ir daugiau kaip 70 mokslo populiarinamųjų straipsnių. Parašė knygas: Biržų istorijos apybraižos (su kitais, 2006), Lietuva, 1009–2009 (su kitais, elektroninis leidimas, 2009 22013), Kovų istorijos: nuo seniausių laikų iki XX amžiaus (su R. Batūra, 1 knyga, 2009), Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmai (su kitais, 3 dalys, 2010–12, t. p. elektroninis variantas), Disputai: idėjos, vizijos (skiriama Reformacijos 500 metų jubiliejui) (su S. Kregžde, 2017). Parengė vadovėlius Istorijos vadovėlis VIII klasei (su kitais, 2 dalys, 2010), Istorijos vadovėlis IX klasei (su kitais, 1 dalis, 2010 22012), kelionių vadovą Tarptautinis kunigaikščių Radvilų kelias (2015). Sudarė knygą Raimonda Ragauskienė: bibliografijos rodyklė, 1991–2018 (su A. Ragausku, 2018).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką