Delhi (Dèlhajus, Dèlis), gyvenvietė Kanadoje, Ontarijo provincijoje, 80 km į pietvakarius nuo Hamiltono. 4240 gyventojų (2016 surašymo duomenys).

Istorija

Įkurtas po 1812; iki 1893 vadintas Fredericksburgu (pagal žemės savininko Fredericko Sovereeno vardą).

Lietuviai

Apie 1930 čia įsikūrė pirmieji lietuviai. Iki II pasaulinio karo jų buvo keli šimtai; dauguma dirbo žemės ūkyje, kai kurie įsigijo nuosavus tabako ūkius. Po II pasaulinio karo lietuvių gerokai padaugėjo. 1949–52 veikė tabako augintojų socialinis klubas, turėjo savo namus. 1961 Kanados lietuvių bendruomenės pastangomis Delhyje įsteigtas lietuviškas knygynas. 1954–69 (su pertraukomis) ir 1988–90 veikė lietuvių mokykla. 1959 įkurta lietuvių tautinė Šv. Kazimiero parapija, lietuviai įsirengė apleistą bažnyčią, veikė choras. 1961 kun. J. Gutausko iniciatyva surengtas Kanados lietuvių katalikų vaikų kongresas. 20 a. 7 dešimtmetyje veikė lietuvių medžiotojų klubas Vilkas, 1970–73 – šokių grupė Palanga. Nuo 1978 Delhi lietuviai dalyvauja vietos etninių kultūrų grupių draugijos renginiuose. 1999 apylinkės lietuviai išsiuntė daugiau kaip 1000 laiškų Kanados parlamentarams prašydami paremti Lietuvos stojimą į NATO. Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos Delhio‑Tillsonburgo skyrius (įkurtas 1958; 1997 buvo 37 narės) rengia religines paskaitas, globoja lietuvius senelius ir ligonius, renka aukas Lietuvos našlaičiams. Veikia Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino šaulių kuopa (įkurta 1961), Lietuvos atgimimo sąjūdžio skyrius (įkurtas 1971), skautai, Tautos fondo skyrius (iki 1998). Kanados lietuvių bendruomenės Delhi apylinkė (įkurta 1950; 1996 buvo 95 nariai) rengia Vasario 16, Kariuomenės dienos, Birželio trėmimų, Motinos dienos minėjimus, Kalėdų, derliaus nuėmimo šventes, programas Tillsonburgo radijo stočiai. 1961 Delhi apylinkėse gyveno apie 100 lietuvių šeimų, 1984 – apie 200 lietuvių kilmės žmonių.

Fredericksburg; Frederiksbergas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką