demonopolizãcija (de... + monopolizacija), ekonominių ir teisinių valstybės priemonių visuma, skirta monopolijų veiklai riboti, konkurencinei aplinkai vidaus rinkoje sukurti.

Samprata

Ekonomikos teorijoje demonopolizacija siejama su perėjimu iš pernelyg monopolizuotos rinkos struktūros į natūralia grynąja konkurencija paremtą rinkos struktūrą, kai rinkos liberalizuojamos ir skatinama konkurencingų verslo subjektų veikla. Demonopolizacija siekiama sumažinti gamybos koncentraciją (vyksta kapitalo atskyrimas, gamybos pertvarkymas) ir sukurti būtinas sąlygas konkurencijos plėtrai rinkose. Demonopolizacija apima daugybę priemonių, kurios taikomos įvairiais lygiais (nacionaliniu, tarpregioniniu, regioniniu, sektoriaus) ir gali būti nukreiptos į kiekybinius (pvz., rinkos subjektų skaičių, jų absoliučius ir santykinius dydžius) ir kokybinius (patekimo į rinką sąlygas ir kita) rinkos struktūros parametrų pokyčius.

Privalumai

Dėl demonopolizacijos skatinama konkurencija ir slopinamos nenatūralios monopolijos, sudaromos sąlygos ūkio subjektams patekti į sunkiai prieinamas ūkio šakas, mažinama administracinė komandinė sistema ir neefektyvus valdymas, mažėja metinė infliacija, skatinamos investicijos, auga realiosios pajamos ir pensijos, didėja nacionalinės ekonomikos konkurencingumas tarptautiniu mastu, sudaromos patrauklesnės sąlygos investicijoms pritraukti.

Trūkumai

Dėl valdžios intervencijos į rinką sutrikdoma įmonių veikla, padidėja netiesioginės išlaidos ir ekonominės sąnaudos, subsidijuojant mažai efektyvias įmones mažėja paskatos diegti naujoves, ribojant aprūpinimą tam tikrais produktais blogėja vartotojų gerovė.

Įgyvendinimo būdai

Demonopolizacijos įgyvendinimo būdai: diversifikuoti (diversifikacija) esamas pramonės šakas, mažinti dideles įmones ir asociacijas jas kooperuojant ar privatizuojant, įstatymais reguliuoti pramoninę gamybą ir apdirbamąją pramonę, transportavimo ir žaliavų bei energijos pardavimo kainas, nustatyti natūralios monopolijos ribas ir sukurti jos reguliavimo metodus, visapusiškai stiprinti rinkos struktūrą, sinchronizuoti demonopolizacijos procesus ir reformuoti ekonomikos valdymą, vykdyti susijungimų ir įsigijimų, kuriais siekiama rinkoje užimti dominuojančią padėtį, prevenciją, numatyti ir užkardyti rinkos pasidalijimo suokalbius, sudaryti vienodas sąlygas įvairioms nuosavybės formoms, laikinai įvesti tam tikrų rūšių produkcijos patekimo į rinką didžiausių apimčių kvotas siekiant kiekybiškai apriboti rinkos dalyvius ar jų sukuriamą bendrąją vertę.

3233

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką